Norwegian-Italian translation of forminske

Translation of the word forminske from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forminske in Italian

forminske
størrelseverb diminuire, sminuire, ridurre
Synonyms for forminske
Derived terms of forminske
More examples
1.Den eksporten er Iran avhengig av, selv om det skulle lykkes fienden å forminske volumet gjennom bombeangrep på havneterminalene.
2.Det antyder likevel at vi kan hindre eller forminske tørkebetingede katastrofer.
3.Direktør Olav Magnussen uttalte i Aftenpostens" Gjest idag"spalte 23 / 10 at han ser liten mulighet til på lang sikt å kunne avskaffe eller forminske køene til sykehus, og argumenterer med at pasientkøene først og fremst er en konsekvens av at folk ikke betaler for helsetjenester.
4.Uten å forminske innsatsen på de andre områder, er det kanskje som formgiver for glass han har gjort seg særlig bemerket gjennom lengre tid.
5.Ved tildels å forminske prosessen i de store biologiske renseanleggene, samt et spesielt system med tilførsel av luft har han oppnådd en renseeffekt på 95 prosent.
6.Vi vil ikke tillate at historien forfalskes, eller at det gjøres forsøk på å bagatellisere eller forminske de forbrytelser som ble begått, sa kohl.
Similar words

 
 

forminske as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forminskeforminskendeforminsket
Indikative
1. Present
jegforminsker
duforminsker
hanforminsker
viforminsker
dereforminsker
deforminsker
8. Perfect
jeghar forminsket
duhar forminsket
hanhar forminsket
vihar forminsket
derehar forminsket
dehar forminsket
2. Imperfect
jegforminsket
duforminsket
hanforminsket
viforminsket
dereforminsket
deforminsket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forminsket
duhadde forminsket
hanhadde forminsket
vihadde forminsket
derehadde forminsket
dehadde forminsket
4a. Future
jegvil/skal forminske
duvil/skal forminske
hanvil/skal forminske
vivil/skal forminske
derevil/skal forminske
devil/skal forminske
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forminsket
duvil/skal ha forminsket
hanvil/skal ha forminsket
vivil/skal ha forminsket
derevil/skal ha forminsket
devil/skal ha forminsket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forminske
duville/skulle forminske
hanville/skulle forminske
viville/skulle forminske
dereville/skulle forminske
deville/skulle forminske
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forminsket
duville/skulle ha forminsket
hanville/skulle ha forminsket
viville/skulle ha forminsket
dereville/skulle ha forminsket
deville/skulle ha forminsket
Imperative
Affirmative
duforminsk
viLa oss forminske
dereforminsk
Negative
duikke forminsk! (forminsk ikke)
dereikke forminsk! (forminsk ikke)
Your last searches