No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword formodning. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Hvis det mot formodning skulle bli en vekst i arbeidsledigheten, vil Regjeringen i løpet av februar vurdere om det er behov for å sette inn flere midler for å dempe ledigheten, opplyste Kjell Wickstrand, personlig rådgiver for kommunalminister Arne Rettedal, på konferansen til Akademikernes Fellesorganisasjon (AF).
2.Jeg tror ikke norske myndigheter vil stoppe handelen hvis det mot formodning skulle være spioner hos oss.
3.Om Arbeiderpartiet mot all formodning og fortjeneste skulle vinne valget, kommer det tilbake til et langt bedre bo enn hva det forlot.
4.Skulle Mondale mot all formodning bli valgt den 6. november, vil det være en avsporing av et eksperiment som ennå ikke er ved veis ende, blir det sagt.
5.Skulle denne rett mot formodning dømme Bratterud, har domstolen gjort ham til martyr, og det var vel ikke anmelderens hensikt.
6.Vi vil anbefale borettslagene å betale de forhøyede terminbeløpene til Husbanken hvis det mot formodning skulle vise seg at betalingnektelsen skulle resultere i tvangsauksjon.
7.39 fra Stortingsforhandlinger, debatter m.v. i Odelstinget ved Jo Benkow)" Men dersom det mot formodning skulle eksistere noen tvil om Høyreregjeringen vil følge opp med bevilgningsmessige konsekvenser de forslag til lover man selv fremmer, så la det hermed være sagt at det behøver ingen å engste seg for eller tvile på.".
8.Blir de værende der helt til slutt, betyr det at de to siste lagene i hver avdeling videre nedover i divisjonene rykker ned, klarer ett av de to lagene å redde plassen, må de to lagene som ender nest sist spille kvalifisering om en plass mens bare det siste laget i hver avdeling rykker ned om både Oppsal og Ski - mot formodning - skulle klare å bite seg fast.
9.Både av denne grunn og av flere andre, ser vi behovet for at Sp. viser sitt gamle jeg i denne saken, hvis det mot formodning skulle være inne på andre tanker".
10.Celik er ikke sett siden attentatdagen, og den italienske dommeren fremsetter en formodning om at han er tatt av dage av bulgarerne.
11.DET måtte gjelde også om noen mot formodning skulle ha kommet til at det var en feilaktig avgjørelse.
12.Dermed er det gitt at det er kommet for å bli dersom man ikke, mot formodning, skulle forby det.
13.Dersom LO og eventuelt avholdsfolket mot formodning skulle trekke seg, står det andre sterke organisasjoner klar.
14.Dersom Lyn og Vålerengen mot formodning ikke skulle komme til enighet, ser jeg ingen annen utvei enn å spille femtedivisjonsfotball for Bæring, men Vålerengen bør jo være interessert i å få til en ordning.
15.Dersom det mot formodning skulle vise seg helt umulig å danne en nasjonal samlingsregjering, lovet lederen for det nasjonale religiøse parti, Yosef Burg, igår kveld at partiet vil støtte en eventuell dannelse av en mindre koalisjon under Peres.
16.Dersom man mot formodning formelt ikke skulle rekke å beskikke ny ligningssjef før 1. august, vil departementet kunne konstituere den best kvalifiserte søker, slik at vedkommende fungere i stillingen inntil beskikkelsen formelt trer i kraft, sier han.
17.Dersom man mot formodning ikke klarer å fjerne celluloselukten, skal firmaet som får anlegget ikke betale utgiftene.
18.Det er dermed en formodning av Bergens Arbeiderblad at saken er henlagt.
19.Det gjelder selvsagt også om noen av agentene mot formodning er ansatt hos oss, sier direktør i import og eksportfirmaet Koneisto, Ørjan Ørjansen, til NTB.
20.Det jeg har gitt uttrykk for i intervjuet er tvert imot en formodning om at Norsk Politiforbund oppfatter nåværende ordning som en anakronisme !
21.Det tilkjennegir bare en formodning om at man på grunn av lavere alder vil være nærværende ved samtalepartnerens begravelse, ikke omvendt.
22.Halle svarer 20 / 7 ved å sette sin historiske kjensgjerning opp mot min aktuelle formodning.
23.Hjerte og lungesyke som kommer til Feiring Kurssenter og mot formodning ikke får den trening og medisinske service det er lagt opp til, vil likevel ha stort utbytte av besøket.
24.Hun gikk med giftering, så jeg antok at det måtte være en trygg formodning.
25.Hvis De mot all formodning skulle være negativt innstilt, har vi allerede sikret oss fru Brundtlands bejaende tilsagn for en positivt motivert reaksjon på 4Kplanet, sett i snitt ut fra situasjonen slik vi ser den relatert til det multilaterale hendelsesforløp på det nåværende tidspunkt.
26.Hvis Regjeringen mot formodning allerede har bestemt seg, vil et slikt møte ikke ha noen hensikt.
27.Hvis Stein Gran mot formodning skulle havne i f.eks. 5. divisjonsklubben Bæring, blir prisen en annen.
28.Hvis eiendomsretten mot formodning skulle komme til å bli utøvd på en samfunnsskadelig måte, har samfunnet selvsagt - også på dette området - i sin makt å rette på det.
29.Hvis forholdene mot all formodning - skulle utvikle seg slik i noenlunde nær fremtid at Sverige og Storbritannia finner seg tjent med å bli med i EMS, skulle det ikke trenges noen særlig langvarig overveielse for å gjøre tilsvarende vedtak for Norge.
30.Klarer man mot formodning ikke å komme frem til reduksjonene i samarbeide med dem, vil man neppe makte å oppfylle de krav om reduksjoner som er stilt av fylkesmann Gunnar Alf Larsen i forståelse med kommunalminister Arne Rettedal.