Norwegian-Italian translation of forordne

Translation of the word forordne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forordne in Italian

forordne
loververb prescrivere, stabilire, ordinare
  foretakverb nominare, designare, destinare, assegnare
  rettsvitenskapverb decretare, ordinare, sancire
Synonyms for forordne
More examples
1.Det burde være naturlig for en borgerlig regjering å forordne en velegnet kur.
2.Legen bør skriftlig forordne pasientens medisin.
3.Sykepleiere kan også ta stilling til helseproblemer i sin alminnelighet, og forordne regelmessig legebesøk.
Similar words

 
 

forordne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forordneforordnendeforordnet
Indikative
1. Present
jegforordner
duforordner
hanforordner
viforordner
dereforordner
deforordner
8. Perfect
jeghar forordnet
duhar forordnet
hanhar forordnet
vihar forordnet
derehar forordnet
dehar forordnet
2. Imperfect
jegforordnet
duforordnet
hanforordnet
viforordnet
dereforordnet
deforordnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forordnet
duhadde forordnet
hanhadde forordnet
vihadde forordnet
derehadde forordnet
dehadde forordnet
4a. Future
jegvil/skal forordne
duvil/skal forordne
hanvil/skal forordne
vivil/skal forordne
derevil/skal forordne
devil/skal forordne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forordnet
duvil/skal ha forordnet
hanvil/skal ha forordnet
vivil/skal ha forordnet
derevil/skal ha forordnet
devil/skal ha forordnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forordne
duville/skulle forordne
hanville/skulle forordne
viville/skulle forordne
dereville/skulle forordne
deville/skulle forordne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forordnet
duville/skulle ha forordnet
hanville/skulle ha forordnet
viville/skulle ha forordnet
dereville/skulle ha forordnet
deville/skulle ha forordnet
Imperative
Affirmative
duforordn
viLa oss forordne
dereforordn
Negative
duikke forordn! (forordn ikke)
dereikke forordn! (forordn ikke)
Your last searches