Norwegian-Italian translation of forpeste

Translation of the word forpeste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forpeste in Italian

forpeste
forurensningverb contaminare, inquinare, sporcare
Synonyms for forpeste
More examples
1.400 tonn død sild kan komme til å forpeste områdene rundt Alterosen i Kabelvåg hvis det omfattende opprenskningsarbeide som er satt i gang, ikke lykkes.
2.Fettet flyter opp som tran, og dette vil forpeste området og fortrenge alt dyreliv.
3.Satt jeg ikke midt i all denne forpeste svetting og gledet med til å skildre reisen under den tilstundende rypemiddag ?
4.Det er helt fantastisk at en gruppe mennesker ustoppelig skal ha lov til å forpeste luften for en stadig økende skarpe ikkerøkere !
5.Flere tusen hektoliter død sild truer med å forpeste Dåfjord på yttersiden av Ringvassøy i Troms.
Similar words

 
 

forpeste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forpesteforpestendeforpestet
Indikative
1. Present
jegforpester
duforpester
hanforpester
viforpester
dereforpester
deforpester
8. Perfect
jeghar forpestet
duhar forpestet
hanhar forpestet
vihar forpestet
derehar forpestet
dehar forpestet
2. Imperfect
jegforpestet
duforpestet
hanforpestet
viforpestet
dereforpestet
deforpestet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forpestet
duhadde forpestet
hanhadde forpestet
vihadde forpestet
derehadde forpestet
dehadde forpestet
4a. Future
jegvil/skal forpeste
duvil/skal forpeste
hanvil/skal forpeste
vivil/skal forpeste
derevil/skal forpeste
devil/skal forpeste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forpestet
duvil/skal ha forpestet
hanvil/skal ha forpestet
vivil/skal ha forpestet
derevil/skal ha forpestet
devil/skal ha forpestet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forpeste
duville/skulle forpeste
hanville/skulle forpeste
viville/skulle forpeste
dereville/skulle forpeste
deville/skulle forpeste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forpestet
duville/skulle ha forpestet
hanville/skulle ha forpestet
viville/skulle ha forpestet
dereville/skulle ha forpestet
deville/skulle ha forpestet
Imperative
Affirmative
duforpest
viLa oss forpeste
dereforpest
Negative
duikke forpest! (forpest ikke)
dereikke forpest! (forpest ikke)
Your last searches