Norwegian-Italian translation of forringelse

Translation of the word forringelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forringelse in Italian

forringelse
handelnoun consegna [f]
Synonyms for forringelse
Similar words

 
 

More examples
1.Det tilbudet Staten la frem, var en klar forringelse og reversering av gjeldende avtaleverk.
2.For oss beboere vil pukkverket føre til forringelse av både natur og boliger.
3.Innstramningene vil bety en forverring av oppvekstvilkårene for små barn og en forringelse av arbeidsvilkårene for barnehavepersonalet, mener de streikende.
4.Mine 10 år på Grand har da også vært de beste jeg har hatt, uten at det skal være til forringelse for noen, sier direktør Helge Holgersen.
5.At det heller ikke ved Strukturutvalgets innstilling skulle ligge til rette for noen kvanttitetsmessig forringelse av sprogundervisningen bevises ved at man pålegger elevene et tre timers obligatorisk sprogkurs i løpet av de to siste år.
6.Den kraftige økningen og tilkoblingen av slike telefoner i telenettet, fører til forringelse av flere teletjenester, sier Johansen.
7.Den stadige forringelse av arbeidsvilkårene, med sterk undervisnings og veiledningsbelastning samt utilfredsstillende muligheter for forskning, synes å være like viktige faktorer.
8.Dessuten vil dette bety en kraftig forringelse av arbeids og avtalevilkår, bl.a. vil det bety nedgang i lønn, sier Eide.
9.Det betyr nemlig at økologisk forringelse vil fortsette til den stabiliseres.
10.Det er den forringelse av lønnens verdi som prisstigningen medfører, sier han.
11.Det vil kunne skje uten forringelse av pasientenes transporttilbud, hevder Gunnar Grothe her på landsmøtet i Norges Rutebileierforbund i Bodø.
12.En slik galopperende forringelse av pengeverdien må nødvendigvis føre til at velgerne setter søkelyset på regjeringens økonomiske politikk.
13.Ethvert byggverk på dette sted, uansett utforming, vil bety en arkitektonisk forringelse av miljøet, med særlige skadevirkninger for teatret og Universitetet.
14.Forsømmelse av vedlikehold betyr en vesentlig forringelse av leieboernes boforhold.
15.Først og fremst er det beregnet at en minimalplan for å stoppe økologisk forringelse vil koste USP2v 2,4 milliarder pr. år.
16.Gjærum opplyser at prinsippet om forretningsmessig leie nylig er vedtatt med den begrunnelse at kommunens subsidiering skal overføres fra husleiesubsidiering til mer direkte selektiv subsidiering, og derfor ikke betyr en forringelse av kulturlivets kår.
17.Her i landet er det i første rekke Oslo som rammes av prostitusjon, boliger som forfaller og forringelse av oppvekstmiljøene.
18.Hos herrene betyr ikke fraværet av en verdensmester eller to nødvendigvis noen særlig forringelse av konkurransen.
19.Hun mener det blir en klar forringelse av pleiearbeidet for klientene på Emma Hjorth om virksomheten skal pines innenfor de vedtatte budsjettrammer.
20.Isolert sett kan dette virke som er forringelse.
21.Man skulle formode at denne gruppen i høy grad har innarbeidet denne tiden, om pensjonsalderen blir senket til for eks. 65 år, uten forringelse av pensjonen av den grunn.
22.Nei til nye forskrifter som innebærer en sterk forringelse av det eksisterende miljø i barnehavene.
23.Nylige uttalelser fra Statoilsjefen Arve Johnsen er av Mobil blitt tolket som insinuasjoner om at Mobil foretar rovdrift av oljeforekomstene i Statfjordfeltet en rovdrift som skulle kunne medføre en forringelse av mulighetene til å utvinne maksimale oljemenger på lang sikt.
24.Personalet på institusjonene tilbys fortsatt ansettelse av kommunen uten forringelse av lønns og arbeidsvilkår.
25.Man må ha en rimelig chanse til fortjeneste," sa Collett, som mente at selskapene har opplevet" en nærmest kontinuerlig forringelse av det økonomiske miljø".
26.For å opprettholde Norge som kultur og velferdssamfunn er det også viktig at vi ikke lar de situasjonsbestemte behovene for mer teknologisk forskning føre til forringelse av vår humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsinnsats.
27.Man må gjøre godt igjen skaden efter 10 år med forringelse i jordbruket, skriver han.
28.De som har kjennskap til drift og prioritering i en klinisk avdeling, vet at en forringelse i tilbudet først og fremst vil ramme de eldre og pasienter med redusert førlighet (funksjonstap).
29.Denne forringelse og reduksjon av helsetilbudet kan gi inntrykk av manglende vilje fra sentrale myndigheter til å føre en god helsepolitikk.
30.Det blir også sagt at beslutningen ikke innebærer noen forringelse av USAs tradisjonelle forpliktelser overfor internasjonal lov.
Your last searches