Norwegian-Italian translation of forsikre

Translation of the word forsikre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsikre in Italian

forsikre
løfteverb assicurare, garantire
  svarverb affermare, dichiarare
  bekrefteverb accettare, approvare
  dekkeverb assicurare, coprire
  garantereverb assicurare, garantire
  bestemt påståverb affermare, asserire, dichiarare, sostenere
Synonyms for forsikre
Derived terms of forsikre
More examples
1.Asbestsaken på Slemmestad ga et gjennombrudd for at sykdom som følge av arbeidsmiljøet sidestilles med ulykker, og vi opplever nå at bedriftene pålegges objektivt ansvar også for langtidsskader samtidig som de tvinges til å forsikre seg slik at de som skades får erstatning uavhengig av bedriftens økonomi.
2.Det blir for dyrt å forsikre seg mot alt som kan skje.
3.Det er gledelig at bedrifter nå kan forsikre seg mot det økonomiske tap som oppstår hvis en mister skjenkebevillingen, men det er selvsagt meget betenkelig at en viktig del av en hel nærings driftsgrunnlag blir et forsikringsobjekt fordi tilfeldigheter er med på å bestemme rammebetingelsen, sier generalsekretær Knut Sæther i Forbundet for Overnatting og Serveringsnæringen (F.O.S.)
4.Det er mindre enn hva det koster å forsikre en villa i Holmenkollåsen, sier Melgård.
5.Jeg er her for å hjelpe deg gjennom det og kan forsikre deg om at du vil greie dette i løpet av noen uker.
6.Jeg har prøvd begge metoder, sier Sunde, og jeg kan forsikre deg at det koster det samme.
7.Jeg kan forsikre Dem om at det amerikanske folk vil styrke freden og fremme menneskehetens frihet og verdighet, fremholdt Reagan i sin velkomsttale.
8.Jeg kan forsikre at Regjeringen før avtalen utløper vil foreta en omhyggelig vurdering av alle sider ved disse spørsmål, og som tidligere rådføre seg med Stortingets organer, sa utenriksminister Stray.
9.Kan man forsikre seg mot slikt ?
10.Men hvis våre menn først skulle bli innblandet i uønskede situasjoner i Norge, kan jeg forsikre at de involverte briter risikerer langt hardere straffer enn en vanlig sivilist.
11.Men vil vanlige lønnsmottagere ha råd til å forsikre alle i familien individuelt ?
12.Spillerne var kanskje litt skeptiske til denne treningen, men applauderte Siri fra første treningsøkt, forteller Einar Sigmundstad, som har vært med selv og kan forsikre at det er en knallhard fysisk økt !
13.Til det har vi bare å si at man først må forsikre seg om at det finnes ulv på Ringsakerfjellet.
14.Uten å kunne komme med detaljer om de nye bestemmelsene, kan jeg forsikre at det blir en kraftig reaksjon, sier avdelingsdirektør Løvås til Aftenposten.
15.Vi ha ingen konkrete planer om restriktive tiltak, men ønsker bare å forsikre oss om at de artiklene som sendes herfra er i overensstemmelse med det som faktisk skjer i Chile.
16.Vi har et berettiget håp om snart å få til en ordning med å forsikre norske medisinbrukere mot skadelige bivirkninger.
17.Vi kan imidlertid forsikre om at alle slike tilbud blir skikkelig behandlet og vurdert av våre fagfolk, først og fremst de programavdlinger de enkelte tilbud hører inn under.
18.Vi reiser mye rundt i provinsene og kan forsikre at vi møter kinesiske representanter på alle plan som er 100 prosent innstilt på å følge den pragmatiske økonomiske politikken som blir ført i Peking, sier han.
19.Vi vil foreta hyppige inspeksjoner ute i terrenget for å vite hvor de ferierende befinner seg til enhver tid, og for å forsikre oss om at de nye miljøvernforskriftene overholdes, opplyser Arlov.
20.10 partier stiller opp ved 5000 valgsteder og observatører er invitert, kunne informasjonssekretær Tornås forsikre fra de nicaraguanske myndighetene.
21.2. september ble det livligere enn vanlig, da Sidney Bechet feiret at han hadde solgt en million plater - og ga støtet til tradisjonen med at ikke noe forsikringsselskap noensinne har villet forsikre Olympias røde seter.
22.Allerede nå kan man forsikre at vi går lyse, optimistiske tider imøte... når vi omsider har fått pest oss gjennom vinteren.
23.Av egen bitter erfaring kan jeg forsikre at det er en usigelig stor påkjenning å bytte hjemland i voksen alder - selv om man kommer fra Europa, selv om man både ser og høres norsk ut.
24.Bent Schrøder skyndte seg å forsikre at så ikke var tilfelle.
25.Bull vil samtidig forsikre at det fra NRKs side på ingen måte vil forsøke på å provosere seerne akkurat denne dagen.
26.Både eieren av skipet og avskiperen skulle ha plikt til å forsikre sitt erstatningsansvar, men begge skulle ha rett til å begrense sitt ansvar til bestemte maksimumsbeløp.
27.Da jeg ble tatt igjen på den siste sløyfen, hadde jeg mer enn nok med å henge på Brit (Volden) og Ellen Sofie (Olsvik) inn, sa sesongens oener på damesiden, som på siste post holdt" vareopptelling" for å forsikre seg om at sammenlagtseieren var klar.
28.De mange kjente" Markanavn" burde forsikre om god bredde i oppslagsverket.
29.Den enkleste måten å forsikre seg om at propelleren fikseres riktig er å sette et merke på akslingen.
30.Den forestående aksjon blir omfattet med levende interesse i andre land, kan jeg forsikre - og man venter seg meget av" The Norwegian Fundraising Event".
Similar words

 
 

forsikre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forsikreforsikrendeforsikret
Indikative
1. Present
jegforsikrer
duforsikrer
hanforsikrer
viforsikrer
dereforsikrer
deforsikrer
8. Perfect
jeghar forsikret
duhar forsikret
hanhar forsikret
vihar forsikret
derehar forsikret
dehar forsikret
2. Imperfect
jegforsikret
duforsikret
hanforsikret
viforsikret
dereforsikret
deforsikret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forsikret
duhadde forsikret
hanhadde forsikret
vihadde forsikret
derehadde forsikret
dehadde forsikret
4a. Future
jegvil/skal forsikre
duvil/skal forsikre
hanvil/skal forsikre
vivil/skal forsikre
derevil/skal forsikre
devil/skal forsikre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forsikret
duvil/skal ha forsikret
hanvil/skal ha forsikret
vivil/skal ha forsikret
derevil/skal ha forsikret
devil/skal ha forsikret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forsikre
duville/skulle forsikre
hanville/skulle forsikre
viville/skulle forsikre
dereville/skulle forsikre
deville/skulle forsikre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forsikret
duville/skulle ha forsikret
hanville/skulle ha forsikret
viville/skulle ha forsikret
dereville/skulle ha forsikret
deville/skulle ha forsikret
Imperative
Affirmative
duforsikr
viLa oss forsikre
dereforsikr
Negative
duikke forsikr! (forsikr ikke)
dereikke forsikr! (forsikr ikke)
Your last searches