Norwegian-Italian translation of forske på

Translation of the word forske på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forske på in Italian

forske på
anliggendeverb studiare a fondo, esaminare, analizzare
Synonyms for forske på
Similar words

 
 

More examples
1.Denne lille knappen var omkring tyve ganger større da jeg begynte å forske på videreutvikling av den, sier forskningsleder Henk Schipper i Bassøe Meling Telecommiciate BV.
2.Legestanden mener det er viktigere å forske på andre oppgaver enn å finne ut om naturmedisin virker, sier professoren.
3.En landrover stappfull av elektronisk utstyr kjører nå rundt i Swaziland i Afrika for å forske på en rekke brukermuligheter, hvor teknikken kan være med å gi rask og effektiv hjelp.
4.Et sentralt spørsmål er her om det skal aksepteres å kaste, fryse ned eller forske på humane embryoer slik som det forlengst er akseptert i en rekke land.
5.I de senere år er det oppdaget en lang rekke forskjellige måter å forske på uten dyr, såkalte alternative metoder.
6.I slutten av 1960årene begynte Schipper å forske på mulighetene for å bruke denne form for trådløs overføring.
7.Ikke ved å diktere dem hva de skal forske på, men ved å kreve og ved å premiere det resultat vi ønsker : nyetableringer ved avskalling.
8.Kanskje det mest kontroversielle spørsmål er om det skal være tillatt å forske på befruktede egg (embryoer) som ikke skal anbringes i livmoren.
9.Norske forskere bør satse på å forske på de muligheter man spesielt kan bruke ERS1satellitten til når det gjelder fjernmåling av havområder.
10.Når det nå er kommet midler til organisert forskning over årsakene til forsuring av vassdragene vil de sikkert like lojalt forske på dette felt, på tross av at resultatene sannsynligvis vil slå bena under deres tidligere bestillingsverk.
11.Skal vi forsøke på produksjonssiden, må vi også forske på avsetningsleddet.
12.De to er nokså alene i Europa om å forske på forelskelse.
13.Det er ikke snakk om at Norge skal forske på romvåpen, slik USAs plan, Det strategiske forsvarsinitiativ SDI, går ut på.
14.Det er med undring at man konstaterer at debatten om deltagelse i dette viktige fremtidsprosjektet for vestlig forsvarsallianse blir redusert til en debatt om hvorvidt det norske storting skal" tillate" USA å forske på dette området.
15.Forskningsgruppen skal primært forske på sikkerhets og arbeidsmessige sider ved dypvannsdykking og undervannsoperasjoner.
16.Inne i fjellene skal et parti forske på de store fuglekoloniene som hekker over 200 kilometer fra kysten og matfatet.
Your last searches