Norwegian-Italian translation of forsnakke seg

Translation of the word forsnakke seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsnakke seg in Italian

forsnakke seg
hemmelighetverb tradirsi, lasciarsi sfuggire un segreto, svelare un segreto
Similar words

 
 

More examples
1.Breen hadde unngått å forsnakke seg, men ansiktet og kroppen hadde avslørt ham.
2.Men da det kom til Mondales kanskje svakeste punkt, hans uavhengighet av de mange ulike interessegrupper som støtter hans kandidatur, kom han til gjengjeld i skade for å forsnakke seg.
Your last searches