Norwegian-Italian translation of forsone

Translation of the word forsone from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsone in Italian

forsone
bileggeverb conciliare, riconciliare, riunire, rappacificare
Synonyms for forsone
Derived terms of forsone
More examples
1.Det er viktig å forsone seg med at det kan være langt mellom liv og lære.
2.SydAfrikas hvite er ikke djevler, men vanlige mennesker, og det ville være en fornektelse av troen å betrakte dem som ute av stand til å forsone seg med de sorte sydafrikanere.
3.ARBEIDSLØSHETEN har lenge vært adskillig høyere enn vi på noen måte har kunnet forsone oss med.
4.Bekjente i England hevder at hun aldri ble helt tilfreds med livet i Cambridge, og at hun ikke, mer generelt, greide å forsone seg med sin rolle som datteren til en av verdens mest kjente diktatorer.
5.Det er enklere å forsone seg med dette forfulgte menneske enn med frieren Antonio som raser mot gullets makt iført en matadordrakt som glitrer i gulldekorasjoner.
6.Det er et faktum som noen av dem synes å ha tungt for å forsone seg med.
7.Du må forsone deg med at du lever et offentlig liv og at du ikke kan ha private hemmeligheter.
8.Fordi vi liksom aldri greier å forsone oss med den virkelighet som eksisterer syd for Kattegat.
9.Han la også vekt på at han som opprører måtte forsone seg med det faktum at hans liv er som et" knips i tiden".
10.Landets ledende avis, Haaretz, siterte på sin side talsmenn for Arbeiderpartialliansen som mente at Likud nå har begynt å forsone seg med tanken på at Shimon Peres vil bli Israels neste statsminister.
11.På den annen side er det jo fornyet håp for dem som tidligere har måttet forsone seg med en astrologisk bekreftet dommedag like rundt hjørnet.
12.Selv om begge parter må pålegges ansvar for de overgrep som er begått, gjør ikke det lettere å forsone sivilbefolkningen som det er gått ut over.
13.Senator Edward Kennedy (t.v) har stått sentralt i bestrebelsene på å forsone det splittede demokratiske parti som nå later til å ville samle seg bak Walter Mondale som kandidat i høstens presidentvalg.
14.Arkitekt Ole Hankø forteller at han hittil ikke har kunnet forsone seg med hverken Lund og Slaattos forslag eller Park og idrettsvesenets forslag til utforming av nedgangspartiet til Nationaltheatret stasjon.
15.At han ikke skulle bli forunt å nyte fruktene av sin innsats i det fagmiljø han selv var med på å skape, blir det vondt å forsone seg med.
16.Avstemningen var et skritt på veien mot en mer sekularisert stat, som han i en videre sammenheng mener er nødvendig for å forsone katolikkene og protestantene på den irske øy.
17.Da måtte et ord skiftes ut som førte til at nok et ord måtte skiftes ut, et adjektiv måtte byttes med et annet som ga en annen, en riktigere valør, som gjorde det lettere for dikteren å godta det, å forsone seg med det.
18.Det har lenge vært ventet at Syria ville foreta et fremstøt for å få partene i den mer enn ti år gamle libanesiske konflikten til å forsone seg med hverandre efter at Israel trakk sine avdelinger ut av SydLibanon for en måned siden.
19.Det viser bare at det vil ta tid å fjerne kløften, forsone partene i grubekonflikten, hvor kanskje tapet av vennskap og kameratskap, samhold og solidaritet vil bli husket lenger enn hovedaktørene Arthur Scargill, Ian MacGregor og Margaret Thatcher hadde regnet med.
20.En glose i det norske sprog hun ikke kan forsone seg med, er" skoletretthet".
21.Færrest mulig skal behøve å forsone seg med barnløshet.
22.Israel står dermed idag overfor oppgaven å forsone seg med et Libanon der israelskfiendtlige shiamuslimer har fått større makt enn noensinne.
23.Jeg må kanskje nettopp derfor be Dem om å forsone Dem med begrepet" fenomenologi".
24.Maoistfraksjonen skal ha hatt vondt for å forsone seg med de dristige nye eksperimenter mot en mer markedsorientert økonomi.
25.Selv om faren på et tidligere tidspunkt hadde gjort sønnen arveløs og fått ham til å fraskrive enhver rett til å tre inn i firmaet og endog landsforvist ham, er det vel ikke så unaturlig at en far på sine eldre dager gjerne vil forsone seg med sin sønn, begrave alle stridigheter og få ham inn i den forretning som var farens livsverk.
26.Som gammel soldat, utkalt i krigens siste år, ble det maktpåliggende for ham å holde oppgjør med Tysklands nære fortid og forsone nasjonen med dens gamle fiender, spesielt med russerne.
Similar words

 
 

forsone as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forsoneforsonendeforsonet
Indikative
1. Present
jegforsoner
duforsoner
hanforsoner
viforsoner
dereforsoner
deforsoner
8. Perfect
jeghar forsonet
duhar forsonet
hanhar forsonet
vihar forsonet
derehar forsonet
dehar forsonet
2. Imperfect
jegforsonet
duforsonet
hanforsonet
viforsonet
dereforsonet
deforsonet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forsonet
duhadde forsonet
hanhadde forsonet
vihadde forsonet
derehadde forsonet
dehadde forsonet
4a. Future
jegvil/skal forsone
duvil/skal forsone
hanvil/skal forsone
vivil/skal forsone
derevil/skal forsone
devil/skal forsone
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forsonet
duvil/skal ha forsonet
hanvil/skal ha forsonet
vivil/skal ha forsonet
derevil/skal ha forsonet
devil/skal ha forsonet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forsone
duville/skulle forsone
hanville/skulle forsone
viville/skulle forsone
dereville/skulle forsone
deville/skulle forsone
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forsonet
duville/skulle ha forsonet
hanville/skulle ha forsonet
viville/skulle ha forsonet
dereville/skulle ha forsonet
deville/skulle ha forsonet
Imperative
Affirmative
duforson
viLa oss forsone
dereforson
Negative
duikke forson! (forson ikke)
dereikke forson! (forson ikke)
Your last searches