Norwegian-Italian translation of forståelig

Translation of the word forståelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forståelig in Italian

forståelig
oppførendeadjective comprensibile
  begripeligadjective comprensibile, intelligibile
Synonyms for forståelig
Derived terms of forståelig
Similar words

 
 

More examples
1.Bildeespiranto", et internasjonalt sprog, forståelig for alle, på tvers av sprogbarrierer.
2.Det FirFoldige Menneske, Et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk," som i forståelig fagsprog forteller hvorfor noen er slik og andre slik, mens ingen er akkurat som meg !
3.Det er helt forståelig at Norges AutomobilForbund raser på vegne av sine 480 000 medlemmer".
4.Og videre at" det bør være et krav at oversettelsen overalt uttrykker seg på et godt og forståelig norsk, ikke et unødig fremmed, innviklet og foreldet".
5.På dette reagerte de to forståelig nok med å snakke om noe annet.
6.Årsaker og mulige behandlingsmetoder", er undertittelen og forfatterne har lagt spesiell vekt på å popularisere det tildels vanskelig tilgjengelige stoffet, slik at det er forståelig for nettopp de barnløse selv.
7.At enkelte pasienter kan skape problemer - også sikkerhetsmessige - er forståelig.
8.Da er det forståelig at nettopp Sverige velges som sammenligningsgrunnlag, kommenterer Eide.
9.Den inntok til å begynne med en fullt forståelig skeptisk holdning, Men mine foreldre er liberale, og da det ble klart for dem at det ikke var noen som hadde hjernevasket eller presset meg til å konvertere, aksepterte de min beslutning.
10.Dessuten liker jeg å skrive, og føler en forpliktelse til ikke bare å konsentrere meg om videnskapelig stoff, men gjøre det forståelig for dem som er berørt av astmatiske og allergiske sykdommer.
11.Det er, fremholdt Reagan, fullt forståelig at en opposisjon som blir nektet å uttrykke seg på annen måte, griper til våpen.
12.Det er forståelig at Langslet er opptatt av mediapolitikken.
13.Det er forståelig at Regjeringen legger vekt på forholdet til LO og Norsk Arbeidsgiverforening.
14.Det er forståelig at demonstrantene ikke vil godta bøtene, sier Stig Horsberg, lederen for Natur og Ungdom til Aftenposten.
15.Det er forståelig at en del områder bør vernes.
16.Det er forståelig at lærere og studenter ønsker at fakultetet skal begrense studentopptagelsen, og for lærerne er det selvsagt litt utrivelig å ha så mange studenter, mente han.
17.Det kan være et forståelig sprog, men også uttrykksformer som vi ikke kan katalogisere.
18.Det var i høyeste grad forståelig at nordmenn reagerte på tyskere i uniform her i landet så kort tid efter krigens avslutning.
19.Et dukketeater kan behandle selv svært vanskelige emner på en forståelig og lettfattelig måte, og jeg håper at barn og voksne i Bærum vil ha glede av møtet med Lille Blå og vennene hans, sier Kjell Matheussen.
20.For den generasjon som opplevet KonTikiekspedisjonen i 1947, og som senere leste boken og så filmen, vil navnet KonTiki uløselig være forbundet med Thor Heyerdahl og ekspedisjonen, sier retten, som finner det fullt ut forståelig at Heyerdahl og museet har brukt alle midler for å hindre at navnet blir brukt som blikkfang i reklameøyemed.
21.Forståelig nok, mener overlege Bakken, i og med at foreldres adgang til å være hjemme fra arbeid når barnet er sykt er såpass begrenset, bare 20 dager i alt i året, likelig fordelt på mor og far.
22.Forståelig nok hadde han ikke lyst til å gå til politiet.
23.Hittil har ingen fullt ut forståelig film blitt laget som kan overbevise den vestlige verden om at utvikling angår oss alle, selv om vi lever tilsynelatende trygt i den utviklede del av verden, sa Fjørtoft.
24.Hvis en misjonær skulle føle seg kallet til å preke eller dele ut traktater inne på et tempelområde, kan han risikere å bli møtt av trusler - forståelig nok.
25.Jeg finner det for min del høyst forståelig at reaksjonen på programmet har vært sterk, og at kringkastingssjefen har gitt korreks og innskjerpet kravet om varsomhet.
26.Medlemmer i Boligbyggelaget fra efter 1977 er ikke kommet i betraktning, men med innskudd på 194 000 kroner for en enebolig med seks rom og kjøkken, er den store interessen forståelig.
27.Og det må være forståelig forskning som når frem til brukergruppene.
28.Skriv forståelig !
29.Slik kritikk er forståelig, men man må huske på at opplysningene om hjerneskader og annet urovekkende som er kommet frem, også har vært nye opplysninger for oss.
30.Som statsråd er jeg i en ansvarlig posisjon, og jeg kan ikke bare ta for meg et forståelig ønske, støtte kravet og hoppe bukk over om det lar seg gjennomføre, hoppe bukk over sidevirkninger og tidsperspektivet.
Your last searches