Norwegian-Italian translation of forståelighet

Translation of the word forståelighet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forståelighet in Italian

forståelighet
generellnoun intelligibilità [f (invariable)]
Similar words

 
 

More examples
1.For å oppnå nettopp denne effekt er det at han bruker fantasien, slik at han oppnår korrespondanse og forståelighet, kanskje endog forståelse.
2.Dette er prinsipielt interessant fordi nettopp det bevisste arbeidet med å få til handicapet har fremkalt en forståelighet, en tydelighet - mot alle odds - mens de andre blir en røverbande også i replikksammenheng.
3.Stikkprøver viser en høy grad av forståelighet.
Your last searches