Norwegian-Italian translation of forstyrre

Translation of the word forstyrre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forstyrre in Italian

forstyrre
enkelhetverb invadere, violare, intromettersi in
  aktivitetverb intralciare, disturbare, ostacolare
  personverb disturbare, dare noia a, seccare, infastidire, importunare
  oppførendeverb infastidire, seccare, tormentare, irritare
  stille i uordenverb interrompere, turbare, scompigliare
Synonyms for forstyrre
Derived terms of forstyrre
More examples
1.Det vil forstyrre den fortrolige og avspente atmosfære som preger komitearbeidet, hevdes det.
2.Han forlot sitt hjem for å forsøke å forstyrre 1. maidemonstrasjonen, men fikk ingen støtte og måtte gå hjem, sa han.
3.Jeg vil ikke forstyrre dem, eller skremme dem til å gjøre slik de ikke ville gjort hvis det ikke var for mennesket.
4.SovjetUnionen arbeider ikke for å endre situasjonen i NordEuropa, til sin fordel. vi vil ikke forstyrre maktbalansen eller skaffe oss ensidige fordeler.
5.Vil det ikke også forstyrre planer og nyinvesteringer ?
6.Aamodt gir ellers uttrykk for at brannen neppe vil forstyrre utbyggingen av Sjølyst.
7.Alle er enig om at ingen ting må komme inn og forstyrre ferdigstillelsen av denne.
8.Byggearbeidene vil ikke i særlig grad forstyrre dagens trafikk på Kennedyflyplassen, sa han.
9.Da skrallet det utover bygdene i børser, som et farvel til fastetiden, men også for å sette en støkk i hekser som ville bedrive trolldom og forstyrre den tilstundende påskefred.
10.De hadde blitt enige om å ta seg en kjøretur for ikke å forstyrre familiens to barn.
11.De mer komplekse partier ble tidvis litt uklare på grunn av den før nevnte pedal, men den fortjenstfulle spenningen i konstruksjonen lot seg ikke forstyrre.
12.De må være kontrollerbare, gjensidige og balanserte og ikke forstyrre eksisterende sikkerhetsordninger.
13.Delstatsministeren i Andra Pradesh, Bhaskara Rao, sa at urolighetene var et bevisst forsøk på å forstyrre ro og orden.
14.Den franskbygde kranen er plassert så diskret som mulig bak Parthenons berømte søyler, slik at den ikke skal forstyrre utsikten til tempelet mer enn nødvendig.
15.Den økede militære aktivitet i Honduras er, ifølge informerte kilder, et forsøk på å hindre sandinistregimet i Nicaragua og de venstreorienterte opprørsstyrkene i El Salvador i å forstyrre den pågående valgkamp.
16.Derfor tenker vi også grundig igjennom selve det tekniske opplegget for programmet, at det ikke skal forstyrre barnas konsentrasjon.
17.Dersom denne økningen fortsetter, hvilket den ser ut til å gjøre, vil vi forstyrre vannets naturlige kretsløp, heter det videre.
18.Det eneste som kan forstyrre en samtale med rikstotosjefen er vrinskende hester på Bjerkebanen.
19.Det er et fremmedlegeme som dårlig vil harmonere med Nationaltheatrets monumentale og frodige Jugendarkitektur, og det vil forstyrre Abelhaugens naturlige integrering i det parkbelte vi ønsker oss langs Karl Johan.
20.Det er intet overspill som synes å forstyrre instrumentets uttrykksmessig egenskaper.
21.Det er viktig å ikke forstyrre hele planten.
22.Det het i kommunikeet at de to blant annet hadde forsøkt å bruke religiøse foranstaltninger til" aktiviteter som kunne forstyrre den offentlige ro og den rettslige orden".
23.Det kan forstyrre den frie stålhandel i Norge, hvor prisene på grunn av fri import har vært lave til glede for norsk industris konkurransevne, sier Bjertnæs.
24.Det tredje punktet går på at paviljongen vil forstyrre Abelhaugens integrering i parkmiljøet.
25.Det vil redusere bankenes overskudd sterkt og muligens forstyrre hele verdens banksystem.
26.Det ville forstyrre meg så meget at jeg ikke ville få til noe som helst, sier han.
27.Det ville være urimelig å forstyrre henne på et tidspunkt da hun forberedte seg til sin viktigste oppgave utenlands når hun allerede hadde uttalt at hun kun var britisk statsborger.
28.Disse skulle i samarbeide med andre geriljagrupper forstyrre russernes tilførselslinjer og angripe basene deres i områdene utenfor Panjshir.
29.Efter amerikansk oppfatning, vil et langvarig rettslig oppgjør" avlede oppmerksomheten fra de virkelige problemer i regionen og forstyrre fredsprosessen".
30.En forsiktig hentydning til kirketid og lov om ikke å forstyrre naboen efter kl. 22 om kvelden, faller ikke helt i god jord.
Similar words

 
 

forstyrre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forstyrreforstyrrendeforstyrret
Indikative
1. Present
jegforstyrrer
duforstyrrer
hanforstyrrer
viforstyrrer
dereforstyrrer
deforstyrrer
8. Perfect
jeghar forstyrret
duhar forstyrret
hanhar forstyrret
vihar forstyrret
derehar forstyrret
dehar forstyrret
2. Imperfect
jegforstyrret
duforstyrret
hanforstyrret
viforstyrret
dereforstyrret
deforstyrret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forstyrret
duhadde forstyrret
hanhadde forstyrret
vihadde forstyrret
derehadde forstyrret
dehadde forstyrret
4a. Future
jegvil/skal forstyrre
duvil/skal forstyrre
hanvil/skal forstyrre
vivil/skal forstyrre
derevil/skal forstyrre
devil/skal forstyrre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forstyrret
duvil/skal ha forstyrret
hanvil/skal ha forstyrret
vivil/skal ha forstyrret
derevil/skal ha forstyrret
devil/skal ha forstyrret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forstyrre
duville/skulle forstyrre
hanville/skulle forstyrre
viville/skulle forstyrre
dereville/skulle forstyrre
deville/skulle forstyrre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forstyrret
duville/skulle ha forstyrret
hanville/skulle ha forstyrret
viville/skulle ha forstyrret
dereville/skulle ha forstyrret
deville/skulle ha forstyrret
Imperative
Affirmative
duforstyrr
viLa oss forstyrre
dereforstyrr
Negative
duikke forstyrr! (forstyrr ikke)
dereikke forstyrr! (forstyrr ikke)
Your last searches