Norwegian-Italian translation of forsvinne

Translation of the word forsvinne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsvinne in Italian

forsvinne
generellverb scappare, andarsene, levarsi dai piedi
  eksistensverb scomparire, sparire, morire, cessare d'esistere
  hoppverb svanire, scomparire
  sedvaneverb scomparire, tramontare
  røstverb venire meno, affievolirsi
  lydverb andar morendo, affievolirsi, smorzarsi
  dyrverb estinguersi, scomparire
  formålverb sparire, svanire
  bli usynligverb scomparire, sparire, svanire
  avtaverb calare, diminuire
Synonyms for forsvinne
Derived terms of forsvinne
Examples with translation
Det var helt klart at fem personer ikke kan forsvinne sporløst.
More examples
1.Bislettbrølet", skal det forsvinne på grunn av dårlig økonomi ?
2.Kommentaren kom fra den vesttyske fotballhelt, Franz Beckenbauer, efter at han hadde sett sitt gamle landslag tape 01 overfor Spania og forsvinne ut av EM allerede i første runde.
3.Samtlige verker av Shakespeare skal forsvinne !
4.Atomvåpen er blitt oppfunnet, og de kommer ikke til å forsvinne.
5.Det eneste vi har erfart med lignende foretagender tidligere, er at de ene og alene ønsker å tjene penger på en kunstig måte, for så å forsvinne fra markedet.
6.Det er fælt å se Dag Otto Lauritzen forsvinne til proffsykling i Frankrike.
7.En annen gang pekte han på en sky og sa han skulle få den til å forsvinne.
8.Hvilket påtrykk til å forhandle vil sandinistene ha hvis opprørsstyrkene skulle forsvinne ? spør han.
9.Hvis vi spiser lite over lengre tid, vil appetitten lett forsvinne, sier Marit Bjerkås.
10.Hvor mange byråer vil forsvinne med omorganiseringen ?
11.I den utvikling vi er inne i, vil mange yrker efterhvert forsvinne.
12.I en effektiv havn skal båtene losse alt på noen få timer, for så å forsvinne til flere og mer lønnsomme oppdrag.
13.I likhet med alle mennesker som når en viss alder, blir man vel en smule pessimistisk fordi man ser forvandlingen til en verden hvor begrepet individ har en tendens til å forsvinne, en verden hvor individet ikke betyr noe lenger.
14.Jeg hadde mest lyst til å snu og forsvinne, men sånn gjør man ikke i dette miljøet.
15.Men hjemmemarkedet er alt på vei til å forsvinne, er ikke industrien for sent ute internasjonalt ?
16.Nei, det har nok hendt mer enn en gang at vi har sett baklysene på en GTI forsvinne i det fjerne med 16åringen triumferende bak rattet, innrømmer det lokale politi og tilføyer at unggutten" kjører som en Gud".
17.Oljepristilleggene som nå gjelder, vil forsvinne når prislistene for neste sesong sendes ut fordi de nye kontraktene er gjelder ut fra dagens oljepriser, sier Morten Andersen.
18.Oppstandelsen forteller oss at den guddommelige kjærlighetskraften, som så enestående og overbevisende kom til uttrykk gjennom Jesus, den kunne ikke ødelegges, forsvinne.
19.Patriarken, grandseigneuren og mesenen er i ferd med å forsvinne ut av rederibildet.
20.Tror du at keramikken er en kunstart som holder på å forsvinne ?
21.Vi er bekymret for at et bymiljø med så allsidig preg skal forsvinne, for i virkeligheten utgjør det verdifulle bygningsmessige ressurser som gir strøket dets karakter, mener hun.
22.Vi fryktet lenge at Sakharov og Tatjanas mor ville forsvinne sporløst.
23.Vi har valgt å gå i samarbeide med Dyno for dermed å beholde produksjonen i Norge, fremfor at den skal forsvinne til Sverige eller Danmark, sier Formo.
24.Vi stod nede i grøften og så rør og kummer forsvinne opp i lia på den andre siden, forteller entreprenør Thorfinn Enderud.
25.22 av dagens 33 elevplasser vil forsvinne.
26.Akkurat idag er fordelingen helt lik, og for å være pinlig nøyaktig, så sto solen opp klokken 6.19 imorges og den vil forsvinne under horisonten klokken 18.33.
27.Alt dette som er i ferd med å forsvinne, fester jeg til lerretet før det er for sent, sier Safeya Binsagr, omgitt av sin kunst i sitt lille atelier.
28.Andre" yrkesgrupper" kan plutselig oppstå, for så å forsvinne igjen når behovet ikke lenger er til stede.
29.Arbeiderpartiet snakker altså bare om de nye arbeidsplassene de vil skape, og minst mulig om de arbeidsplassene som vil forsvinne på grunn av Arbeiderpartiets kostnadsdrivende politikk.
30.At han vil forsvinne, på sin egen måte.
Similar words

 
 

forsvinne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forsvinneforsvinnendeforsvunnet
Indikative
1. Present
jegforsvinner
duforsvinner
hanforsvinner
viforsvinner
dereforsvinner
deforsvinner
8. Perfect
jeghar forsvunnet
duhar forsvunnet
hanhar forsvunnet
vihar forsvunnet
derehar forsvunnet
dehar forsvunnet
2. Imperfect
jegforsvant
duforsvant
hanforsvant
viforsvant
dereforsvant
deforsvant
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forsvunnet
duhadde forsvunnet
hanhadde forsvunnet
vihadde forsvunnet
derehadde forsvunnet
dehadde forsvunnet
4a. Future
jegvil/skal forsvinne
duvil/skal forsvinne
hanvil/skal forsvinne
vivil/skal forsvinne
derevil/skal forsvinne
devil/skal forsvinne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forsvunnet
duvil/skal ha forsvunnet
hanvil/skal ha forsvunnet
vivil/skal ha forsvunnet
derevil/skal ha forsvunnet
devil/skal ha forsvunnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forsvinne
duville/skulle forsvinne
hanville/skulle forsvinne
viville/skulle forsvinne
dereville/skulle forsvinne
deville/skulle forsvinne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forsvunnet
duville/skulle ha forsvunnet
hanville/skulle ha forsvunnet
viville/skulle ha forsvunnet
dereville/skulle ha forsvunnet
deville/skulle ha forsvunnet
Imperative
Affirmative
duforsvinn
viLa oss forsvinne
dereforsvinn
Negative
duikke forsvinn! (forsvinn ikke)
dereikke forsvinn! (forsvinn ikke)
Your last searches