Norwegian-Italian translation of fortelle

Translation of the word fortelle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortelle in Italian

fortelle
historieverb raccontare, dire, narrare, descrivere, riferire, riportare
Synonyms for fortelle
Derived terms of fortelle
Examples with translation
Omstendighetene tvang oss å fortelle sannheten.
Jeg vil at du skal fortelle meg alt.
Kan du fortelle meg hvorfor Tom gjør det?
Som alltid, jeg trenger ikke å fortelle deg noe; du alltid forstår meg i en håndvending.
More examples
1.At forsvarssjefen samme dag kunne fortelle at russerne bare på Kolahalvøya, mindre enn 200 kilometer fra den felles grensen med Norge, har 16 - seksten - militære flyplasser, oppfattes neppe som like bekymringsfullt.
2.Begge deler er aktuelle og gode muligheter," vet Vårt Land å fortelle.
3.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
4.Den oppfordringen tar jeg gjerne, få gleder er større enn å bli bedt om å fortelle mer om noe som føles viktig og spennende, og man kan ikke få med alle synspunkter og nyanser i et enkelt intervju.
5.Den sikreste måten å få meg til å oppnå en ting på, er å fortelle meg at jeg ikke kan.
6.Derfor står vi på stortingsplassen og fortsetter å fortelle at også enkeltmennesket har ansvar for jordens og våre efterkommeres fremtid.
7.Fotografiet skal fortelle" er en av målsetningene med boken.
8.Hei !" gir barn en enestående anledning til å fortelle om smått og stort på en naturlig, avslappet måte.
9.I følelsenes vold" burde imidlertid kunne fortelle oss at den rammede gruppe det her er tale om, ikke bare rommer det vi ofte kaller avvikere eller sedelighetsforbrytere, men også høyverdige - tragiske ensomme - mennesker, som utkjemper en jakobskamp med både seg selv og mot sin omverden.
10.Kan han fortelle oss om han synes det er bedre for de europeiske NATOlandene å bli totalt utslettet av atomvåpen enn å komme under russisk okkupasjon ?
11.Oppdretteren vi kjøpte den av sa at vi måtte bære den i trapper i ni måneder", kan en slik familie fortelle.
12.Plutselig" er Stein Kagges ord, ikke vårt, for vi har visst det lenge, og prøvd å fortelle det.
13.Regjeringen (Harlem Brundtland) forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
14.Reppesgaard er i stand til å få en seriøs rapport til å fortelle det motsatte av hva som faktisk står i den.
15.Sant å si er vi heller ikke særlig beroliget av å høre Eva Nordland fortelle at det ikke er Norges NATOmedlemskap man er ute efter.
16.Skal Bohlin redde sin ære har han trolig ikke mer enn to valg, enten fortelle årsaken til at Lægeforeningens president, BengtLasse Lund må gå stilt i dørene eller be uforbeholdent om unnskyldning.
17.Statsminister Kåre Willoch har vel ikke tenkt å benytte sitt forestående besøk i FN til å fortelle hovedforsamlingen at den norske regjering ser annerledes på det ?
18.Vertinnene i Fjernsynets" Lørdagssirkus" forsøkte seg denne gang med små kvikkheter som likesom skulle fortelle at de ikke tar korreksene vedrørende forrige program særlig høytidelig, men nærmest finner dem lattervekkende.
19.Alkoholpolitikken var av interesse også dengang, kunne Tor Skåre fortelle under en presentasjon av den tradisjonsrike Oslobedrift.
20.Alt vi kan gjøre er å fortelle dem sanheten - at vi ønsker dem velkommen som deltagere i Los Angeles hvis de ønsker å komme.
21.Analysen kan være nyttig ved enkelte lidelser, men det er likevel begrenset hva hårprøver kan fortelle.
22.Bankene har ikke vært flinke nok til å fortelle kundene at de kan gi råd f.eks. om finansiering av bolig eller plassering av penger.
23.Chris Peterson førte nominasjonsmøtet bak lyset ved å unnlate å fortelle om denne side ved sin fortid, fremholder partiformann Carl I. Hagen overfor Aftenposten.
24.Da jeg kom til Abidjan, kunne mine kolleger i Trondheim fortelle meg meget nøyaktig hvor bøyen var drevet i land.
25.Da kan du kanskje fortelle hvorfor du er best i sprint også ?
26.Da skal jeg fortelle deg en nyhet.
27.De fleste kjenner den store parlamentarikeren, så jeg velger mennesket, og ber deg fortelle en av episodene fra boken.
28.De kan jo begynne med å fortelle meg om hvorfor De plutselig reiste til Malta for et par dager siden.
29.De norske forsikringskundene har vært for lite flinke til å fortelle oss hva de har villet ha.
30.De som kommer, utgir seg for håndverkere av forskjellige slag, og de siste tilfellene vi har hatt, er en ung mann som kommer for å fortelle at vinduene i gården skal repareres.
Similar words

 
 

fortelle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fortellefortellendefortalt
Indikative
1. Present
jegforteller
duforteller
hanforteller
viforteller
dereforteller
deforteller
8. Perfect
jeghar fortalt
duhar fortalt
hanhar fortalt
vihar fortalt
derehar fortalt
dehar fortalt
2. Imperfect
jegfortalte
dufortalte
hanfortalte
vifortalte
derefortalte
defortalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fortalt
duhadde fortalt
hanhadde fortalt
vihadde fortalt
derehadde fortalt
dehadde fortalt
4a. Future
jegvil/skal fortelle
duvil/skal fortelle
hanvil/skal fortelle
vivil/skal fortelle
derevil/skal fortelle
devil/skal fortelle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fortalt
duvil/skal ha fortalt
hanvil/skal ha fortalt
vivil/skal ha fortalt
derevil/skal ha fortalt
devil/skal ha fortalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fortelle
duville/skulle fortelle
hanville/skulle fortelle
viville/skulle fortelle
dereville/skulle fortelle
deville/skulle fortelle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fortalt
duville/skulle ha fortalt
hanville/skulle ha fortalt
viville/skulle ha fortalt
dereville/skulle ha fortalt
deville/skulle ha fortalt
Imperative
Affirmative
dufortell
viLa oss fortelle
derefortell
Negative
duikke fortell! (fortell ikke)
dereikke fortell! (fortell ikke)
Your last searches