Norwegian-Italian translation of fortette

Translation of the word fortette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortette in Italian

fortette
fysikkverb comprimere
Synonyms for fortette
More examples
1.Valget står mellom å stille seg på pornomotstandernes side eller å fortette å være en tung baktropp som aktivister må bruke tid på i årevis før partiene leer på øyelokket.
2.En boligbygging efter de retningslinjer RV går inn for, betyr bl. a. å bebygge og fortette de store privateide arealer som byen har.
3.Fortette de eksisterende boligområdene.
4.I tillegg har byen ca. 14 000 dekar det er mulig å fortette.
5.Vi fremholdt i debatten at de som presser Markagrensen er de som vil bygge mer spredt på de områder vi har i byen og de som nekter å fortette store villatomter gjennom kommunal eiendomspolitikk (Høyre / Fr.p. / Kr.F.).
6.Byen har en så begrenset plass at politikere ser det som nødvendig å lokklegge sporområder og fortette villahaver med nye boliger.
7.Dessuten må byen, som sagt, gjøres ferdig ved å fortette ledige tomter.
8.Stadig flere ønsker å fortette på egen eiendom.
Similar words

 
 

fortette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fortettefortettendefortettet
Indikative
1. Present
jegfortetter
dufortetter
hanfortetter
vifortetter
derefortetter
defortetter
8. Perfect
jeghar fortettet
duhar fortettet
hanhar fortettet
vihar fortettet
derehar fortettet
dehar fortettet
2. Imperfect
jegfortettet
dufortettet
hanfortettet
vifortettet
derefortettet
defortettet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fortettet
duhadde fortettet
hanhadde fortettet
vihadde fortettet
derehadde fortettet
dehadde fortettet
4a. Future
jegvil/skal fortette
duvil/skal fortette
hanvil/skal fortette
vivil/skal fortette
derevil/skal fortette
devil/skal fortette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fortettet
duvil/skal ha fortettet
hanvil/skal ha fortettet
vivil/skal ha fortettet
derevil/skal ha fortettet
devil/skal ha fortettet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fortette
duville/skulle fortette
hanville/skulle fortette
viville/skulle fortette
dereville/skulle fortette
deville/skulle fortette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fortettet
duville/skulle ha fortettet
hanville/skulle ha fortettet
viville/skulle ha fortettet
dereville/skulle ha fortettet
deville/skulle ha fortettet
Imperative
Affirmative
dufortett
viLa oss fortette
derefortett
Negative
duikke fortett! (fortett ikke)
dereikke fortett! (fortett ikke)
Your last searches