No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword fortidig. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Den videnskapelige synsvinkel Troen på at man har gjenopplevd en fortidig hendelse helt nøyaktig, med alle de samme detaljer, er et almindelig fenomen som i psykologien kalles paramnesi.
2.Både i Danmark og Norge sitter vi fast i fortidig tankegang og fastlåste forestillinger, for eksempel om hvem som skal beskjeftige seg med hva.
3.Den handler om jakten på et fortidig liv som kanskje aldri har vært levet, og ble belønnet med Riksmålsprisen for sitt sproglige herredømme over virkeligheten.
4.Kong Oedipus kostyme er hverken nåtidig eller fortidig, men jakken hans ville neppe fått ligge lenge på disken i en moderne ungdomsbutikk.