Norwegian-Italian translation of fortie

Translation of the word fortie from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortie in Italian

fortie
faktaverb celare, tenere segreto, coprire, dissimulare
Synonyms for fortie
More examples
1.Vi har slett ikke ønsket å fortie at svenskene har vært med i produksjonen.
2.Den politiske F.B.redaktør skriver at han ikke kan se at Apenes egentlig gedigne utropstegn har avstedkommet noen debatt i Høyre og legger resignert til at det enkleste ville kanskje være å fortie det hele.
3.Den samme plikt får mange til å fortie at de sulter.
4.Den siste tid har partiets øverste ledelse brukt massemediene til en kampanje mot de skjevheter som alle vet har eksistert, men som det har vært vanlig å fortie.
5.Det beste er kanskje å fortie at skolene mottar slikt materiale, samtidig som man forsterker den regelmessige antirasistiske undervisningen i skolen, sier Riksaasen.
6.Det samme kan ikke sies om mine opponenter i boligkooperasjonen som har en tendens til enten å ta personen eller fortie kritikken fullstendig.
7.Fortie rapporten, med ubehagelige spørsmål i kjølvannet.
8.Man kunne vanskelig fortie en dikter fra arbeiderklassen som bare på de to årene 19651967 var blitt solgt i 147 000 eksemplarer, en dikter i den grad aktuell hos hele folket som han var.
9.Når flyktninger som kommer fra ØstTimor til Vesten, anklager presse og politikere her for å fortie den bitre konflikten i deres hjemland, er de unektelig inne på noe.
10.Om å fortie det som skulle ha vært sagt og dermed skape utrygghet.
11.Opposisjonens problem er at den må forvrenge de resultater som oppnås nå, og fortie erfaringene fra Arbeiderpartiets egne år ved makten.
12.Tidligere valgte man å fortie kurderne ved å kalle dem" fjelltyrkere", men nå skal de gjøres til kollektiv syndebukk.
13.Å fortie eller benekte det er folkebedrag.
14.Jeg tror det må skyldes et ønske om fullstendig å fortie den realitet at det for tiden er rekord i investeringene i næringslivet.
15.Vi kan ikke fortie sannheten.
16.Brekke pekte på Juklerøds imponerende taktiske evne til å fortie ting som var mindre gunstige, samtidig som han var usedvanlig dyktig til å fremheve forhold som kunne appellere - blant annet til pressen.
17.Dagbladet har selv valgt å fortie saken i dagens utgave.
18.Den må ikke holde tilbake eller fortie faktiske opplysninger.
19.Den statskontrollerte greske kringkasting og regjeringsvennlige presse valgte å fortie nyheten.
20.Eldre mennesker vil helst fortrenge fortiden, mellomgenerasjonen (og hit hører idag de fleste ledende politikere) ønsker ikke å fortie fortiden, men vil at man nå 40 år senere skal legge vekt på at det på ruinene av Hitlers rike er skapt et levedyktig demokrati, og den helt unge generasjon har som regel ingen problemer med klart og tydelig å fordømme det som var.
21.Jeg tror ingen er tjent med å leke blindebukk med slike spørsmål som dem man her står overfor, for eksempel ved å fortie at den ting å gripe inn i fundamentale arveanlegg antagelig må ventes å kunne føre til forferdelige og lidelsesfulle situasjoner og tilstander for vedkommende menneskevesen, i alle fall i ekstreme tilfeller.
22.Kirken vil med dette prosjektet hjelpe dem til en styrket selvfølelse, gi dem praktisk hjelp og la dem få følelsen av at kirken er et fristed hvor de kan få lov å være seg selv ; slippe å tie og fortie hva de opplever i sin hverdag, eller hva de tidligere har opplevet.
23.Men fredsbevegelsen prøver å fortie de sovjetiske rakettene.
24.Miljøvernpartiet ønsker at alle omstendigheter omkring dødsfallet, uten noe forsøk på å fortie eller fortegne det som skjedde, skal komme frem, opplyste partitalsmann Georg Dick til pressen.
Similar words

 
 

fortie as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fortiefortiendefortidd
Indikative
1. Present
jegfortier
dufortier
hanfortier
vifortier
derefortier
defortier
8. Perfect
jeghar fortidd
duhar fortidd
hanhar fortidd
vihar fortidd
derehar fortidd
dehar fortidd
2. Imperfect
jegfortidde
dufortidde
hanfortidde
vifortidde
derefortidde
defortidde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fortidd
duhadde fortidd
hanhadde fortidd
vihadde fortidd
derehadde fortidd
dehadde fortidd
4a. Future
jegvil/skal fortie
duvil/skal fortie
hanvil/skal fortie
vivil/skal fortie
derevil/skal fortie
devil/skal fortie
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fortidd
duvil/skal ha fortidd
hanvil/skal ha fortidd
vivil/skal ha fortidd
derevil/skal ha fortidd
devil/skal ha fortidd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fortie
duville/skulle fortie
hanville/skulle fortie
viville/skulle fortie
dereville/skulle fortie
deville/skulle fortie
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fortidd
duville/skulle ha fortidd
hanville/skulle ha fortidd
viville/skulle ha fortidd
dereville/skulle ha fortidd
deville/skulle ha fortidd
Imperative
Affirmative
duforti
viLa oss fortie
dereforti
Negative
duikke forti! (forti ikke)
dereikke forti! (forti ikke)
Your last searches