Norwegian-Italian translation of fortsatt

Translation of the word fortsatt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortsatt in Italian

fortsatt
generellother ancora, sempre
Synonyms for fortsatt
Derived terms of fortsatt
Examples with translation
Selv om jeg var en dverg, ville jeg fortsatt vært en kjempe.
Den økonomiske giganten Europa er fortsatt en politisk dverg.
Som du vet, er resultatene fortsatt usikkert.
Paret er fortsatt sammen etter førti års ekteskap.
Noen fakta om hans biografi er fortsatt gåter som venter på å bli løst.
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
2.Al Ghazeer" er bygget på tradisjonelt vis, efter ideer og håndlag som bare få av Østens skipsbyggere fortsatt behersker.
3.Alle som tror på Høyres samarbeidsvilje og ønsker en fortsatt ikkesosialistisk regjering venter at partiet sier ja til et opplegg for den størst mulige utnyttelse av de tre regjeringspartienes samlede velgermasse.
4.Antallet store, gamle furutrær i Kongeskogen skal fortsatt være stort.
5.Bilveibyggingen har fortsatt, nå delvis som lysløyper.
6.Bør alliansen bruke de marginale ressurser til å møte annen og tredje linjes styrker, eller bør man fortsatt legge hovedvekten på å forhindre gjennombrudd av første linjes styrker ?
7.Chemical Ruby" holdes fortsatt i Nigeria.
8.Dallas" ligger fortsatt øverst på" 15 på topp"listen.
9.De (utøverne) ønsker fortsatt å oppnå fremragende resultater i kappestrid med folk fra forskjellige land og kontinenter".
10.De fortsatt gunstige rammebetingelser taler for at" oppsvingskreftene" igjen vil dominere i annet halvår, heter det.
11.Det er barnehavekontorets erfaring at det fortsatt er behov for de barnehaver som drives, også i de strøk av byen som har god barnehavedekning.
12.Det er fortsatt grunn til å tenke seg om flere ganger før man trykker en sak.
13.Det er skremmende å se at den jevne sovjetrusser fortsatt ingenting vet om Treholtspionasjen og utvisningen av fem personer fra Osloambassaden.
14.Det finnes både en lengsel efter å bli voksen, og en lengsel efter fortsatt å være barn.
15.Det kan godt skje at vi kommer til 1985 og fortsatt er uten tivoli i Oslo.
16.Det var en gang en spion" ble konfiskert av NRK som fortsatt sitter på filmen.
17.Det var opptakten til et vennskap meliom henne og Peter som fortsatt varer.
18.Det var tomålsscoreren og hurragutten Frank Arnesen, fortsatt i fotballdrakt på vei fra et TVintervju til garderoben, som hadde forvillet seg inn på konferansen.
19.Du har jo fortsatt et stipend.
20.Du kan ikke drive politikk som yrke og fortsatt være en ærlig mann.
21.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
22.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
23.Eller innadvendte melodramaer som" Kramer mot Kramer", klager herrene strengt, de hadde nok helst sett at deres berusende ungdom hadde fortsatt noe lenger.
24.En fortsatt vekst i næringslivet i kommmen vil øke potensialet for nyinnflytninger.
25.Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
26.Fortsatt sosialistisk overtak".
27.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
28.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
29.Fylkesmannen er kjent med at organiseringen av helseog sosialtjenesten i Skedsmo kommune fortsatt er et omstridt tema.
30.Grå eminense" er han fortsatt.
Your last searches