Norwegian-Italian translation of fortsatt gjeldende

Translation of the word fortsatt gjeldende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortsatt gjeldende in Italian

fortsatt gjeldende
regelverb valere, rimanere valido

 
 

More examples
1.De underliggende faktorer som har bragt dollaren oppover, gjør seg fortsatt gjeldende.
2.I næringsmiddelsektoren gjør det seg forøvrig fortsatt gjeldende sterk kursoppgang, noe som ved siden av jevnt god inntjening og høye substansverdier kan ha sin forklaring i forventninger om nye fusjoner på noe lengre sikt.
3.I regjeringskretser og private oljekretser er det en utbredt oppfatning at Statoil ikke ante hvilke internasjonale reaksjoner det ville vekke da selskapet forleden bekjentgjorde at det hadde begynt å selge olje til priser som ligger under de fortsatt gjeldende kontraktspriser.
4.Kjønnskløften gjør seg fortsatt gjeldende, men også blant de kvinnelige velgere har Reagan på nasjonal basis en ledelse på 52 mot 44 prosent.
5.Den samme oppfatning gjør seg nok fortsatt gjeldende i markedet.
6.Kommuneadvokaten har beklaget forholdet og vil idag sammen med sosialrådmannen forsøke å få avklart om endringene ifølge de gamle og fortsatt gjeldende vedtekter kan vedtas av sosialutvalget eller må oversendes til bystyret.
7.Resultatene av Comecons anstrengerlser for å bedre sin betalingssituasjon gjorde seg fortsatt gjeldende, og eksporten til Vesten økte med 19 prosent for de mindre øststater og tre prosent for SovjetUnionen.
8.Som president fant Gemayel at veien ut av uføret gikk via Damaskus, men motstanden mot syrerne gjorde seg fortsatt gjeldende innen falangistenes rekker.
Your last searches