Norwegian-Italian translation of fortsette med

Translation of the word fortsette med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortsette med in Italian

fortsette med
aksjonverb proseguire con, portare avanti, continuare
Examples with translation
Jeg vil fortsette å realisere min drøm.
Så lenge min kone støtter meg, vil jeg fortsette å realisere min drøm.
Similar words

 
 

More examples
1.Dette ser ut til å fungere best, og vi vil fortsette med det", sier en av løpets ildsjeler, oberstløytnant Iversen.
2.Skal du fortsette med denne farten, kommer jeg til å våkne opp en morgen og se at jeg ligger sammen med Paven.
3.Abstrakt maleri er som musikk som formidler stemninger, og akkurat nå føler jeg det som veldig fint og riktig å fortsette med det formsprog som alltid har vært mitt og som jeg nå kan tilføre større vitalitet.
4.Alt dette kan dere vel fortsette med ?
5.ArbeiderAvisa vurderer nå å fortsette med nærradio i Trondheim.
6.Desperasjonen meldte seg, skriver en av lederne i klubben, Trond J. Martinsen i sin søknad til kommunen om å fortsette med" Dynastiet", men da med kasetter.
7.Det er ihvertfall klart at jeg vil fortsette med Astaire, og på mine gamle dager får jeg vel opprette et Astairemuseum.
8.Det vil være et tilbakeskritt om vi ikke får fortsette med sendingene efter prøveperioden, mener Tor Fuglevik, men han legger ikke skjul på at lenger sendetid er ressurskrevende.
9.Hvis banker, forsikringsselskaper, offentlige kontorer og andre sterile lokaliteter skal fortsette med å presse handelsmenn ut av bykjernen, vil Oslo få et dødt og kjedelig sentrum efter kontortid, advarer Erik Schøyen.
10.Hvis det skal være noen vits i å fortsette med dette, er en nødt til å ha troen på seg selv.
11.Hvis vi får redusert skatten tilstrekkelig, vil veksten fortsette med kraft, og den grå økonomi vil bli redusert, la han til.
12.Ifjor tok man i bruk en større oppsynsbåt for å overvåke disse områdene, og dette kommer vi til å fortsette med i sommer, sier Larsen.
13.Jeg har hatt såpass fremgang på 3000 m og 5000 m på bane i år, at jeg har lyst til å fortsette med baneløpingen, sier Ingrid.
14.Jeg satser nå først og fremst på å gå til topps i jr.NM i november, sier Knut Arne Landbø, som ikke har noen planer om å reise til USA, noe som er" in" for svømmerne her i landet, men vil fortsette med handel og kontor fag i Røyken til høsten.
15.Jeg vil fortsette med revy og eventuelt teater, men nå skal jeg først ta det med ro en stund og ha tid til det kommende barnet.
16.Livet er ikke bare idrett, og da det å drive idrett er blitt en belastning, ser jeg ingen grunn til å fortsette med det.
17.Lysten er ikke tilstede til å fortsette med det efter denne sesongen.
18.Man må bygge opp fremtidens industrier og ikke fortsette med å dekke underskuddene i fortidens, heter det.
19.Nordmenn spiser altså sunnere kost enn noen gang før, og det skal de fortsette med, sier Arnt Aanonsen.
20.Og det akter vi å fortsette med, sier sjefredaktør Conrad Andler i familiebladet Hjemmet.
21.Poenget er at vi i så stor grad som mulig ønsker å gjøre folk oppmerksom på omstendighetene omkring drukning, og vi ser det derfor som en nødvendighet å fortsette med å oppdatere drukningsstatistikker og omstendighetsrapporter, sier han.
22.Skal vi fortsette med jumboplassering i den internasjonale Melodi Grand Prix konkurransen, eller har man med forarbeidene til årets norske finale lagt grunnlaget for større suksess ?
23.Vi kan ikke som iår og tidligere år fortsette med å skyve problemene foran oss.
24.Vi nærer ingen engstelse for at ikke vi skal fortsette med samme" drive" som hittil, sier administrerende direktør Sverre Thorsen, som også er en av eierne av familiebedriften.
25.Vi vil fortsette med en aggressiv teknologiutvikling og markedsføring.
26.Vinmonopolet kan ikke fortsette med å operere med slike lønnsforskjeller, sier Lundell.
27.35åringen blir hentet til avhør hver morgen og Schjølberg bekrefter at avhørene av mannen vil fortsette med samme intensitet i tiden fremover.
28.A / S Informa Tours vil fortsette med samme stab som tidligere med daglig leder Jan Alvær i spissen.
29.Aalto fastslo i sitt innledningsforedrag for sentralkomiteen at man klart må avvise alle forsøk på å vende tilbake til den" formelle enhet" som hersket før partikongressen i mai. FKP kan ikke fortsette med å være to partier i ett.
30.Aftenposten har hevdet og det vil vi fortsette med tross all hysjing at folks hjem er et særdeles lite velegnet skatteobjekt.
Your last searches