Norwegian-Italian translation of forurense

Translation of the word forurense from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forurense in Italian

forurense
forurensningverb contaminare, inquinare, sporcare
Synonyms for forurense
Derived terms of forurense
More examples
1.Dersom elektronikken eller katalysatoren settes ut av funksjon, vil en slik motor forurense betydelig mer enn en moderne motor.
2.Det er åpenbart altfor mange som synes at ikke bensinprisen er høy nok og som synes det er kjekt å ha motoren gående og forurense helt unødig når bilen står parkert eller når det ventes på noen.
3.Det lille stedet har i alle år vært truet, fordi kommunen har vært redd for at bosetningen skulle forurense drikkevannet i Maridalsvannet, og folketallet er stadig gått nedover.
4.Flaket strekker seg over flere hundre kilometer og kan forurense kysten av Qatar og De forente arabiske emirater.
5.Fordi bebyggelsen ligger i åsen på østsiden av Maridalsvannet og dermed kan forurense byens drikkevann, har bebyggelsen hele tiden vært pålagt restriksjoner.
6.I Narvik frykter man at råtnende reinkadavre skal forurense drikkevannet.
7.I tiden som kommer vil hundrevis av liter med slik olje forurense området, sier ryddeaksjonens pressetalsmann JohnArne Storhaug.
8.Man har oppnådd en forbedring i utslippsnivåene for de av gassene man ønsker å fjerne, men det er på det rene at den nye generasjon motorer som kommer fra oss og andre produsenter vil forurense mindre i løpet av bilens levetid enn en tilsvarende katalysatorrenset i normal drift.
9.Når vannet så er brukt, må det bæres ut igjen og kanskje tømmes på et sted hvor det kan forurense.
10.Samtidig lekker det fra skipet ut brenselolje som truer med å forurense kysten.
11.Slik hindres oljeflakene i å nå land og forurense kysten, men man vet ennå lite om hvilke virkninger alt dette har på livet i havet.
12.Snemassene ser idag ut som svarte stygge" snefjell" og virker som om de lett kan forurense vannet og området omkring.
13.Svaret han fikk var at utedoer krever perfekte grunnforhold for ikke å forurense myrer og vassdrag.
14.Søndag hevdet CMG at det ikke er noen fare for at lasten skal forurense havet.
15.Utstyrt med katalysator vil en slik motor forurense lite så lenge katalysatoren virker som den skal og kjøringen er av en slik karakter at katalysatorens driftsbetingelser oppfylles.
16.Vann fra elv, bekk, tjern eller innsjø kan for hytteeiere virke fordelaktig, særlig hvis det ikke finnes andre fritidshus i nærheten som er med på å forurense kildene.
17.Men det er et misbruk av frihetsbegrepet at 3040 prosent skal forurense luften for alle.
18.Men vi må ikke bare bruke vannressursene riktig, vi må heller ikke forurense dem, sa Surlien.
19.Denslags arroganse bør ikke upåtalt få lov til å forurense kunstomtalen.
20.Det bør bli både skam og ulovlig å forurense våre bekker, elver og vann.
21.Det er ikke uten videre sikkert at de samme bilene vil forurense like lite i vanlig trafikk.
22.Det ser nå faktisk ut til å være mulig å skape en endret holdning til røkernes tidligere nærmest uhindrede adgang til å forurense den luften vi andre må puste inn.
23.Det tas vare på ressurser som ellers stort sett kan forurense naturen.
24.I tillegg risikerer man også å forurense et av Norges største underjordiske ferskvannreservaorer, som ligger under Gardermoen.
25.Jeg vil gjøre mitt ytterste for at bilen som redskap skal forurense mindre og gi fra seg mindre støy enn den gjør idag.
26.Lein understreker at direktoratet ikke på noen måte vil forurense, og arbeidet med å holde skjærgården ren er en av direktoratets oppgaver.
27.Måker kan forurense drikkevannskildene i Oslomarka ved blant annet å overføre urenheter fra Grønmo søppelfyllplass.
28.Så fyll gjerne billigere blyfri bensin, men skal du utnytte denne fordelen og la være å forurense dine omgivelser, må du også eftermontere et katalysatoranlegg.
29.Til det oppstyr som uvergelig følger denne handlingen, kan man rolig bemerke at når sidemannen forurenser din mat, kan du forurense hans drink.
Similar words

 
 

forurense as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forurenseforurensendeforurenset
Indikative
1. Present
jegforurenser
duforurenser
hanforurenser
viforurenser
dereforurenser
deforurenser
8. Perfect
jeghar forurenset
duhar forurenset
hanhar forurenset
vihar forurenset
derehar forurenset
dehar forurenset
2. Imperfect
jegforurenset
duforurenset
hanforurenset
viforurenset
dereforurenset
deforurenset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forurenset
duhadde forurenset
hanhadde forurenset
vihadde forurenset
derehadde forurenset
dehadde forurenset
4a. Future
jegvil/skal forurense
duvil/skal forurense
hanvil/skal forurense
vivil/skal forurense
derevil/skal forurense
devil/skal forurense
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forurenset
duvil/skal ha forurenset
hanvil/skal ha forurenset
vivil/skal ha forurenset
derevil/skal ha forurenset
devil/skal ha forurenset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forurense
duville/skulle forurense
hanville/skulle forurense
viville/skulle forurense
dereville/skulle forurense
deville/skulle forurense
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forurenset
duville/skulle ha forurenset
hanville/skulle ha forurenset
viville/skulle ha forurenset
dereville/skulle ha forurenset
deville/skulle ha forurenset
Imperative
Affirmative
duforurens
viLa oss forurense
dereforurens
Negative
duikke forurens! (forurens ikke)
dereikke forurens! (forurens ikke)
Your last searches