Norwegian-Italian translation of forutse

Translation of the word forutse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forutse in Italian

forutse
generellverb prefigurare
  framtidverb far presagire
  varsel motverb presagire
  framtidverb preannunziare
Synonyms for forutse
Derived terms of forutse
Anagrams of forutse
More examples
1.Dersom diplomatfruen aksepteres og ansettes ved slaviskbaltisk institutt, vil skolen måtte forutse at våre elever avlegger sin eksamen ved et annet lærested," heter det.
2.Den teknologiske utvikling går meget raskt med behandlingstilbud for utbredte og vanlige lidelser som man ikke kjente til eller heller ikke kunne forutse for bare ti år siden.
3.Den utflatning vi nu kan forutse bør resultere i en reduksjon av eller iallfall en lavere vekst i importen, fremholder han.
4.Situasjonen i Libanon er så labil at det er umulig å forutse noe som helst, langt mindre planlegge for hva som videre skal skje, blir det sagt i FNhovedkvarteret.
5.Alt det kunne jo ingen forutse.
6.Bankaksjer viste en utvikling forrige uke som absolutt ikke var lett å forutse.
7.DET var lett å forutse at de rundt 90 tonn papir som en tverrpolitisk gruppe norske aviser har gitt som gave til den liberalkonservative avisen La Prensa i Nicaragua, ville yppe enkelte kretser i vårt land til strid.
8.Da er det lett å forutse at en kunstner som Dario Villalba kjent også fra en utstilling på Høvikodden - vil bli lagt særlig merke til gjennom sine fotomontasjer og manipulasjoner i sort mot hvitt og grått.
9.De er aldri lette å forutse.
10.Den store styrkeprøven vil være knyttet til hans evne til å håndtere situasjoner som ingen idag kan forutse.
11.Derfor var det svært vanskelig å forutse både ballens og spillernes bevegelser.
12.Det er dessuten aldri mulig å forutse hva som kan skje på en auksjon.
13.Det er en prosess man nok kunne forutse, skjønt det tok altså lengre tid enn mange hadde håpet.
14.Det er ennå for tidlig å forutse den sovjetiske kornhøsten, mener de.
15.Det er helt enkelt umulig å forutse hva en av hans personer vil gjøre eller si to sider frem i boken.
16.Det er ikke vanskelig å forutse hvor nær situasjonen er, da den smørende og støtdempende selvforsvarsmekanisme for systemet, som ligger i korrupsjonen i statsapparatet, (som gir de mest aktive samfunnsmedlemmene mulighet for å nå sine mål på tross av ulovlige statlige forbud) ikke lenger kan holde på det hurtig voksende trykket.
17.Det skal heller ikke store spåmannskunsten til å forutse hva som kan skje i Atlanterhavet dersom verden blir gal nok til å starte en tredje verdenskrig.
18.Dette er en situasjon som ingen kunne forutse den dagen Francois Mitterrand ble utropt til presidentvalgets vinner i 1981.
19.Dette er ikke bare Bresjnevs, men også Andropovs og, noe forfatteren ikke kunne forutse, Tsjernenkos Russland.
20.Han burde vært skarp nok til å forutse at dette måtte bli oppfattet som meget negativt overfor Israel.
21.Han synes det er underlig at ikke SAS selv har kunnet forutse tidligere at selskapet trenger så mange piloter.
22.Her gjaldt det å kunne forutse trafikkens mangfoldige luner, ta sine forhåndsregler og snarrådig forberede seg på trafikkens små og store hindringer.
23.Imidlertid, hva grunnleggeren ikke hadde kunnet forutse, er den akkumulative virkning av mange års inflasjon som Universitetet i Oslo har forsøkt å motarbeide ved hjelp av andre fonds som er tilgjengelige - og de høye avgifter som alle britiske universiteter nå krever fra utenlandske studenter utenfor EFområdet.
24.Informasjonene vil øke våre muligheter til å forstå og forutse klimatiske endringer.
25.Men overgangen fra fordommer til myte var heller ikke lykkelig, oljekrisen ga Sverige et sjokk, man kan ikke forutse alt ved god planlegging, nå kreves helt andre visjoner av fremtiden.
26.Mens de europeiske innvendingene var nokså lette å forutse, er kanskje styrken i protestene fra USA mer overraskende.
27.Nedgangstidene var det mulig å forutse, men erkjennelsens time ble utsatt også som følge av det stigende rentenivå tidlig på 1980tallet.
28.Norsk næringsliv ville være lite verdt om de ikke for lengst var i full gang med å forutse og forberede seg på eterreklame.
29.Når skolen til høsten går igang med undervisning i EDB, er det en utvikling middelalderens geistlige neppe kunne forutse.
30.Oslos indre bydeler ble i sin tid anlagt og regulert av folk som - naturlig nok - ikke kunne forutse massebilismen.
Similar words

 
 

forutse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forutseforutsendeforutsett
Indikative
1. Present
jegforutser
duforutser
hanforutser
viforutser
dereforutser
deforutser
8. Perfect
jeghar forutsett
duhar forutsett
hanhar forutsett
vihar forutsett
derehar forutsett
dehar forutsett
2. Imperfect
jegforutså
duforutså
hanforutså
viforutså
dereforutså
deforutså
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forutsett
duhadde forutsett
hanhadde forutsett
vihadde forutsett
derehadde forutsett
dehadde forutsett
4a. Future
jegvil/skal forutse
duvil/skal forutse
hanvil/skal forutse
vivil/skal forutse
derevil/skal forutse
devil/skal forutse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forutsett
duvil/skal ha forutsett
hanvil/skal ha forutsett
vivil/skal ha forutsett
derevil/skal ha forutsett
devil/skal ha forutsett
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forutse
duville/skulle forutse
hanville/skulle forutse
viville/skulle forutse
dereville/skulle forutse
deville/skulle forutse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forutsett
duville/skulle ha forutsett
hanville/skulle ha forutsett
viville/skulle ha forutsett
dereville/skulle ha forutsett
deville/skulle ha forutsett
Imperative
Affirmative
duforuts
viLa oss forutse
dereforuts
Negative
duikke foruts! (foruts ikke)
dereikke foruts! (foruts ikke)
Your last searches