Norwegian-Italian translation of forvarsle

Translation of the word forvarsle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvarsle in Italian

forvarsle
generellverb preavvertire, preavvisare, prevenire
  politiverb avvertire, avvisare
Anagrams of forvarsle
Similar words

 
 

More examples
1.Efter det Aftenposten har grunn til å tro, kan årsaken til det N.A.F. oppfatter som en ubalansert og politisert dagsnyttmelding ha sin årsak i kommunikasjonssvikt mellom NORAD og N.A.F. efter at den portugisiske arbeidsgiverforeningen uten forvarsle trakk seg fra prosjektet.
Your last searches