Norwegian-Italian translation of forvise

Translation of the word forvise from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvise in Italian

forvise
generellverb relegare
  landverb espellere, scacciare, buttare fuori
  rettsvitenskapverb deportare
  landsforviseverb bandire, esiliare
Synonyms for forvise
More examples
1.Biskopene har indirekte gjentatt sin kritikk av planen om en lovendring som skal gjøre det mulig å forvise" hardnakkede" opposisjonelle fra landet i en bestemt tid.
2.Efter forskjellige viderverdigheter finner Nero grunn til å forvise Ottone, skille seg fra sin hustru Ottavia og forlange filosofen Senecas død, hvorved det dukes for en" happy end" og Poppea krones til keiserinne.
3.For vel fire år siden, i februar 1980, besluttet de sovjetiske makthavere å kneble Sakharov ved å forvise ham fra Moskva.
4.IDAG er Frankrikes velgere i ferd med å forvise kommunistene til plassen som en utgruppe i landets samfunnsliv.
5.Ikke vet vi om arrangørene sørger for å forvise den lite kjærkomne vekkerklokken, men om så ikke skjer, tar iallfall ikke vi noe veddemål på at den overlever de 14. olympiske vinterleker.
6.Efter min mening er det svært farlig på denne måten å forvise moralen fra politisk debatt og fra de politiske vedtak som måtte komme ut av denne debatten, også på det internasjonale plan.
7.En hvit sone innebærer at området er åpent for alle lands fiskere, og at ingen stat har rett til å forvise andre fra sonen.
8.På banen ved slottet ved Strömsholm skulle Dolmen lørdag forsvare sin seier ifjor, og det lyktes den norske allrounderen å forvise den norske Czempion til annenplass.
Similar words

 
 

forvise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forviseforvisendeforvist
Indikative
1. Present
jegforviser
duforviser
hanforviser
viforviser
dereforviser
deforviser
8. Perfect
jeghar forvist
duhar forvist
hanhar forvist
vihar forvist
derehar forvist
dehar forvist
2. Imperfect
jegforviste
duforviste
hanforviste
viforviste
dereforviste
deforviste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forvist
duhadde forvist
hanhadde forvist
vihadde forvist
derehadde forvist
dehadde forvist
4a. Future
jegvil/skal forvise
duvil/skal forvise
hanvil/skal forvise
vivil/skal forvise
derevil/skal forvise
devil/skal forvise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forvist
duvil/skal ha forvist
hanvil/skal ha forvist
vivil/skal ha forvist
derevil/skal ha forvist
devil/skal ha forvist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forvise
duville/skulle forvise
hanville/skulle forvise
viville/skulle forvise
dereville/skulle forvise
deville/skulle forvise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forvist
duville/skulle ha forvist
hanville/skulle ha forvist
viville/skulle ha forvist
dereville/skulle ha forvist
deville/skulle ha forvist
Imperative
Affirmative
duforvis
viLa oss forvise
dereforvis
Negative
duikke forvis! (forvis ikke)
dereikke forvis! (forvis ikke)
Your last searches