Norwegian-Italian translation of forvrenge

Translation of the word forvrenge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvrenge in Italian

forvrenge
sannhetverb rovinare, travisare, falsare, distorcere, svisare
  optikkverb deformare
  forvriverb distorcere, deformare, sformare
Synonyms for forvrenge
More examples
1.Ikke akkurat urettferdig, men de har bevisst eller ubevisst falt for fristelsen til å forvrenge sannheten.
2.Hans hensikt er å forvrenge bildet av det som er positivt i Israel.
3.I en flåsete lederkommentar 9. august gir tvert imot avisen sitt bidrag til å avspore debatten ytterligere ved å forvrenge andres synspunkter.
4.Opposisjonens problem er at den må forvrenge de resultater som oppnås nå, og fortie erfaringene fra Arbeiderpartiets egne år ved makten.
5.Til tross for disse talls illustrerende faktum, greier mange å forvrenge dette til at" undersøkelsen viser at 68% av alle hjemmearbeidende kvinner ønsker seg arbeide utenfor hjemmet.
6.Ved Det islamske universitet i Riyadh møtes vi, som representanter for den kristne verden, med en frykt for at vi skal forvrenge og henge ut islam.
7.Arbeiderbladet byr idag på opptil flere eksempler på hvordan man kan fortegne og forvrenge materialet.
8.Derimot burde det være uforståelig at man tillater seg å forvrenge historien grovt og sette løgnen i system for å oppnå billige propagandistiske hensikter.
9.Derimot kan han bedra offeret ved å forvrenge hans oppfatning av virkeligheten.
10.Det hadde vært å ønske at partiet Høyre hadde konsentrert seg noe mer om å forklare sin egen politikk i stedet for å legge så mye energi i å forvrenge andres politiske standpunkter.
11.Det vil forvrenge samspillet mellom landskapet og de bygningselementer man ønsker å innpasse i dette.
12.Paraden ble ledet av forsvarsminister Sergej Sokolov, som i sin tale sa at de vestlige land forsøker å forvrenge historien og batatellisere Sovjets innsats under krigen.
Similar words

 
 

forvrenge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forvrengeforvrengendeforvrengt
Indikative
1. Present
jegforvrenger
duforvrenger
hanforvrenger
viforvrenger
dereforvrenger
deforvrenger
8. Perfect
jeghar forvrengt
duhar forvrengt
hanhar forvrengt
vihar forvrengt
derehar forvrengt
dehar forvrengt
2. Imperfect
jegforvrengte
duforvrengte
hanforvrengte
viforvrengte
dereforvrengte
deforvrengte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forvrengt
duhadde forvrengt
hanhadde forvrengt
vihadde forvrengt
derehadde forvrengt
dehadde forvrengt
4a. Future
jegvil/skal forvrenge
duvil/skal forvrenge
hanvil/skal forvrenge
vivil/skal forvrenge
derevil/skal forvrenge
devil/skal forvrenge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forvrengt
duvil/skal ha forvrengt
hanvil/skal ha forvrengt
vivil/skal ha forvrengt
derevil/skal ha forvrengt
devil/skal ha forvrengt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forvrenge
duville/skulle forvrenge
hanville/skulle forvrenge
viville/skulle forvrenge
dereville/skulle forvrenge
deville/skulle forvrenge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forvrengt
duville/skulle ha forvrengt
hanville/skulle ha forvrengt
viville/skulle ha forvrengt
dereville/skulle ha forvrengt
deville/skulle ha forvrengt
Imperative
Affirmative
duforvreng
viLa oss forvrenge
dereforvreng
Negative
duikke forvreng! (forvreng ikke)
dereikke forvreng! (forvreng ikke)
Your last searches