Norwegian-Italian translation of fra starten

Translation of the word fra starten from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fra starten in Italian

fra starten
i begynnelsenother all'inizio
Similar words

 
 

More examples
1.Lovens" lange armer tok fast grep om sykkelstyret, mens restaurantbransjens representant var noe ustødig helt fra starten av.
2.Spørsmålet melder seg om ikke et slikt tidsskrift fra starten bør støttes finansielt av de institusjoner eller kretser som har operaens og ballettens fremme som mål".
3.Superklassen" - IOR kl. 1 og 2 har kommet fri fra starten.
4.Det er ca. 10 kjernebedrifter som har støttet UNIFAB helt fra starten og som fremdeles er med.
5.Hydros tidlige satsing sikret norsk deltagelse i oljevirksomheten helt fra starten av.
6.Jeg får daglig besøk av eldre mennesker som har vært med helt fra starten i 1909.
7.Men jeg var den første kvinne i Sverige som helt fra starten av fikk oppgaver som selvstendig sceneinstruktør siden er det jo blitt mange flere av oss.
8.Neida, men det har vært smerter i den helt fra starten.
9.Når brukerne selv er med fra starten, er man sikret godt besøk, sier Eigil Norli.
10.Tidligere er det ikke skjedd at tariffoppgjøret er så låst fra starten.
11.Til nytte ikke bare for den bransje det er sprunget ut av, men også for byggebransjen og vårt økonomiske og samfunnsmessige liv i sin alminnelighet, sa han og lot kontorets daglige leder fra starten, direktør John Bøhn, få mye av æren for dette.
12.Vi har hatt interesser i Norsk Hydro fra starten, og har fortsatt en viss andel.
13.Vi har satt mye inn på at lokalbefolkningen blir trukket med i planleggningen helt fra starten av, sier årets Operasjon Dagsverkleder, Marianne Røisland, til Aftenposten.
14.Vi liker det kjempegodt, men vi må bli flere, sier bussmekaniker Ellen Møller, som har vært med i Osloforeningen helt fra starten for fire år siden.
15.Vårt problem fra starten av var hvordan vi skulle bosette landet.
16.76 deltagere hadde vært med fra starten.
17.Alle har vi gått på seilbrettskole for å få tilnærmet riktig teknikk fra starten av.
18.Allerede fra starten av har selskapet en rekke kontrakter, og han regner med at forvaltningskspitalen vil komme opp i 100 millioner Singaporedollar - ca. 250 millioner norske kroner - i løpet av dette året.
19.Allerede fra starten sto Vestlandshøyre for en folkelig og nasjonal konservatisme i opposisjon til det liberale og europeiske byhøyre.
20.Allerede fra starten var det meningen at foreningen skulle bli landsomfattende, og det landsomfattende postmannslag ble formelt stiftet i 1906.
21.Bak den nye gruppen, som fra starten vil ha 12 ansatte i de tre byene, står de gamle eierne i Per Rønne A / S og tre nye interessenter.
22.Bedriften har fra starten hatt delegert ansvar som ledelsesfilosofi.
23.Beredskapen ble skjerpet ut fra inntrykket av at en eventuell krig ville bli en atomkrig allerede fra starten, og at strid ville kunne forekomme overalt.
24.Både Norges Huseierforbund og Oslo og Omegn Huseierforening har fra starten av gått aktivt og positivt inn for fornyelsen og vil fortsette denne linje.
25.DA britene omsider slapp inn, kom krisetiden samtidig - ikke som følge av britisk inntreden, men på en slik måte at medlemskapet for Storbritannia har fått en helt annen valør enn for de nasjoner som ble med fra starten av.
26.DET er moro, sier Ivar Lunde, medlem fra starten.
27.DNTO har vært medlem av Statstjenestemannskartellet helt fra starten i 1936.
28.De arabiske shiamuslimene i gulfområdet viste riktignok fra starten av stor interesse og en viss entusiasme for Khomeinys revolusjon i Iran.
29.De mindre vellykkede fra utlandet hører vi sjelden om, idet disse blir silt ut fra starten og ikke oversatt til norsk.
30.De som kjøpte leilighetene fra starten, flyttet inn i en rimelig bolig.
Your last searches