Norwegian-Italian translation of frasi seg

Translation of the word frasi seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frasi seg in Italian

frasi seg
ansvarverb disconoscere, rinnegare, sconfessare
  ikke ville vedkjenne segverb negare, disconoscere, sconfessare, rinnegare
Similar words

 
 

More examples
1.Den eneste måten Zola Budd formelt kan frasi seg sitt sydafrikanske statsborgerskap på, er ved at hennes far gjør det på vegne av henne.
2.En tredeling av toppvervene i Høyre vil i praksis neppe bli noe stort problem, mener statsminister Kåre Willoch efter at han igår fikk vite om Jo Benkows beslutning om å frasi seg vervet som Høyreformann.
3.Staten kan ikke frasi seg sitt ansvar for disse skolene, mente hun.
4.Begge har båter som kun har tillatelse til å skyte femseks dyr, noe som har tvunget den ene til å frasi seg konsesjonen, mens den andre teller på knappene fordi han neppe vil tjene noe på fangsten.
5.Både Sosialistisk Venstreparti og Venstre argumenterte for større tilleggsbevilgninger, og hevdet at økningen av barnehavesatsene førte til at flere måtte frasi seg sine plasser.
6.Det ble et fryktelig oppstyr, og hun måtte visstnok frasi seg sitt sydafrikanske statsborgerskap for å kunne løpe.
7.Det er ikke uvanlig i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter at opphavsmannen simpelthen må frasi seg opphavsretten, ellers får han ikke offentliggjort sin artikkel.
8.Det er uhyre vanskelig å skue inn i fremtiden og frasi seg voldsbruk i enhver situasjon som måtte oppstå, spesielt når det overhodet ikke legges opp til bruk av et aktivt ikkevoldsforsvar basert på kjente sivilmotstandsmetoder.
9.Det foreslås utvidet adgang for enkeltpersoner til å frasi seg nominasjon.
10.Det var innstevnet 23 vitner og alt lå til rette for at narkotikasaken nå kunne behandles, da forsvareren måtte frasi seg vervet som forsvarer.
11.Dette har resultert i at hun måtte frasi seg vervet som medlem av styret i NRK, hvor hun har vært nestformann siden hun ble innvalgt i 1976.
12.Enstemmig er det bestemt at alle skal frasi seg lønn for en uke i januar, og signaler tyder på at det samme blir tilfelle i februar.
13.Er det slik at kabelselskapene ikke vil tråkke i hverandre bed, bør prismyndighetene se nærmere på det, sier Per Eggum Mauseth, som mener kabelselskapene gjør klokt i å frasi seg sine eierrettigheter dersom de ønsker et godt samarbeide i fremtiden.
14.Folkevalgte sier til Aftenposten at budsjettforslaget for 1985 kan bli så umoralsk og usosialt at dee folkevalgte av samvittighetsgrunner må frasi seg ethvert ansvar.
15.Han advarte mot at NATO skulle frasi seg enhver bruk av atomvåpen, fordi dette i en gitt krigssituasjon ville være på forhånd å akseptere et militært nederlag.
16.Hans E. Strand (H) vil frasi seg renominasjon.
17.Her er det fastsatt at hovedregelen skal være at personer som søker om nytt statsborgerskap, først skal frasi seg sitt tidligere før det nye innvilges.
18.Kritiske røster i pressen har tidligere reist spørsmålet om Hallvar Thoresen burde fratas, eller selv frasi seg, kapteinsbindet efterat han meldte forfall til Sveitskampen for å spille for sitt PSV.
19.Legen har intet ansvar fordi han kan frasi seg det.
20.Nestformann i Stortingets kirke og undervisningskomite, Hans E. Strand, vil efter det Aftenposten erfarer frasi seg renominasjon fra Høyre i Buskerud.
21.Styret i Statsbanene vil nå legge ned driften og frasi seg vedlikeholdsansvaret.
22.Svenn Stray sier at det ikke var noen vanskelig avgjørelse å frasi seg gjenvalg.
23.Williams har fått 72 timer på seg til å frasi seg Miss Americatittelen, og Miss New Jersey, Suzette Williams, står klar til å overta kronen.
24.I tillegg er det særlig i det industrialiserte NordEuropa blitt akseptabelt for familien - på grunn av plassmangel, boutgifter, det endrede moralske klima og nødvendigheten av å søke arbeid - å frasi seg ansvaret for familiemedlemmer som trenger hjelp, enten det gjelder gamle eller unge.
25.Allerede ifjor høst ba Oslo Høyres formann, Per DitlevSimonsen, Wenche Lowzow om å vurdere å frasi seg gjenvalg.
26.DE tafatte franske forsøk på å oppklare saken og frasi seg ansvaret, som den regjeringsoppnevnte Tricotkommisjonen var et eksempel på, styrket bare mistanken om at den hadde forgreninger helt opp i den franske regjering.
27.De ansattes representanter ønsket en ny styreformann, noe de nå har fått efter at Carsten H. Schanche tidligere denne uken besluttet å frasi seg gjenvalg.
28.Dessuten ville han tilby mange ledere retrettstillinger slik at de kan frasi seg sin lederrolle på et frivillig grunnlag uten tap av prestisje eller anseelse.
29.Det er nå helt uvisst hvilken av de tre forestående VMkvalifiseringer i sjakk nordmannen Simen Agdestein blir plassert i, efter at de norske arrangører fant å måtte frasi seg turneringen i Gausdal, får Aftenposten opplyst.
30.Enkelte sier endog at om det ikke lykkes, bør VestTyskland frasi seg mesterskapet.
Your last searches