Norwegian-Italian translation of fryse

Translation of the word fryse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fryse in Italian

fryse
priserverb bloccare, congelare, fissare
  meteorologiverb gelare, ghiacciare, gelarsi, ghiacciarsi
Synonyms for fryse
Derived terms of fryse
Anagrams of fryse
More examples
1.De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
2.Et krav om å fryse den nåværende ubalanse, en såkalt øyeblikkelig frys, vil ikke være mulig som fellesinnstilling.
3.Blant de innviklet sammensatte tiltak som kan minske faren for krig tilbyr SovjetUnionen USA som en begynnelse det enkle, men samtidig tilstrekkelig effektive tiltak å fryse fast atomvåpenarsenalene.
4.Ferskvannet vil bli stående som et lokk på toppen av saltvannet i vannflatehøyde inne i båten hvor kald luft slipper til, og kan altså fryse hvis det blir kaldt nok.
5.Innstiller vi besøket, er det et signal om å fryse forbindelsene.
6.Jeg trodde det skulle gå så glatt med Grete Waitzstatuen, men det var vanskelig" å fryse" løperøyeblikket.
7.La ikke kålen fryse, men gjør en god jobb med å høste og lagre kål...
8.Vi vil be Hovedredningssentralen sende opp et helikopter for enten å ta sauene ned eller avlive dem på stedet slik at de slipper å stå og sulte og fryse ihjel.
9.Vi vil fryse vår produksjon av tunge, tradisjonelle petrokjemiprodukter og eventuelt stenge anlegg hvis det blir nødvendig.
10.Vi ønsker at alle skal få anledning til å koke og fryse ombord.
11.Ønsker dere å" fryse ut" bilistene fra byen ?
12.Arbeiderpartiet, SV og Venstre mener USA og Sovjet straks bør" fryse" sine nåværende styrker, mens det borgerlige flertall mener at supermaktene isåfall i det minste bør kunne kontrollere hverandre for å hindre gjensidig mistenksomhet.
13.Arbeiderpartiet nøyer seg med å" fryse" våpnene, samtidig som partiet går til frontalangrep på NATOs strategi for nedrustning, fremholdt Jo Benkow (h) under Stortingets sikkerhetspolitiske oppgjør, som utenriksministeren her lytter til.
14.Arbeiderpartiet ønsker å fryse barnehavetakstene.
15.Arbeiderpartiets Terje Granerud skapte adskillig røre da han ifjor sommer tok til orde for å fryse prisene på Vinmonopolet.
16.Arbeiderpartiets alkoholpolitiske talsmenn minnet om at de høye avgifter hadde medført omsetningssvikt for Vinmonopolet, og at det derfor var nødvendig å" fryse" avgiftene.
17.Arbeiderpartiets forslag om å fryse kollektivtakstene falt mot 11 stemmer.
18.Blant fysiokjemikerne, som blant helsepersonell forøvrig, hersker det sterk forbitrelse over at stat og kommune krever å" fryse" ulempetillegg ved helge og nattarbeide.
19.Blåbær egner seg til både saft og syltetøy, men like gjerne kan vi fryse dem og røre efterhvert, eller bruke dem på annen måte.
20.Båtene var utstyrt med Nei til Atomvåpens flagg og transparenter med krav om nei til atomopprustning både i øst og vest, og krav om støtte til FNforslaget om å fryse atomvåpenarsenalene i SovjetUnionen og i De forente stater på det nåværende nivå.
21.Da disse brødene er best helt nystekte, kan vi fryse det ene.
22.Da kan man snakke om å fryse da !
23.Da skal det bli fritt valg enten storfiskerne vil røke, grave, grille eller fryse laksen.
24.De er nesten aller best å fryse - nyplukket og nyrenset med en smule sukker drysset over.
25.De fleste vil vel imidlertid kunne enes om at det å fryse på bena er verst.
26.De nye forskriftene opphever skillet mellom rekefrysetrålere og konvensjonelle reketrålere uten adgang til frysing, slik at alle fartøyer fritt kan fryse og koke reker ombord.
27.Den utbedring av gården som har skjedd gjør radiatorsystem overflødig, uten at noen dermed skal fryse, presiserer Fjoran.
28.Der fødtes ordet solidaritet i en ekthet så man kunne fryse på ryggen med TVblikket stirrende ut i den drepende brasilianske heten.
29.Derfor vil Sentralforbundet nå gå inn for å" fryse" disse tilleggene, sier Tveter.
30.Dernest gjentar Tsjernenko forslaget om å fryse fast atomvåpenarsenalene på dagens nivå, noe Washington forlengst har avvist.
Similar words

 
 

fryse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) frysefrysendefrosset
Indikative
1. Present
jegfryser
dufryser
hanfryser
vifryser
derefryser
defryser
8. Perfect
jeghar frosset
duhar frosset
hanhar frosset
vihar frosset
derehar frosset
dehar frosset
2. Imperfect
jegfrøs
dufrøs
hanfrøs
vifrøs
derefrøs
defrøs
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde frosset
duhadde frosset
hanhadde frosset
vihadde frosset
derehadde frosset
dehadde frosset
4a. Future
jegvil/skal fryse
duvil/skal fryse
hanvil/skal fryse
vivil/skal fryse
derevil/skal fryse
devil/skal fryse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha frosset
duvil/skal ha frosset
hanvil/skal ha frosset
vivil/skal ha frosset
derevil/skal ha frosset
devil/skal ha frosset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fryse
duville/skulle fryse
hanville/skulle fryse
viville/skulle fryse
dereville/skulle fryse
deville/skulle fryse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha frosset
duville/skulle ha frosset
hanville/skulle ha frosset
viville/skulle ha frosset
dereville/skulle ha frosset
deville/skulle ha frosset
Imperative
Affirmative
dufrys
viLa oss fryse
derefrys
Negative
duikke frys! (frys ikke)
dereikke frys! (frys ikke)
Your last searches