Norwegian-Italian translation of fuge

Translation of the word fuge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fuge in Italian

fuge
snekkerinoun giunto [m], giunzione [f]
Synonyms for fuge
Derived terms of fuge
More examples
1.Allerede åpningsverket, Johan Sebastian Bachs Preludium og fuge i gmoll fra" Das Wohltemperierte Klavier" bind 2, viste usedvanlig fine farvedisposisjoner og utsøkt dynamisk nyansering.
2.De to spiller Mozarts sonate i Ddur, variasjoner av Fartein Valen, arrangert av Riefling, Schuberts fmollfantasi, Schumanns andante med variasjoner og Max Regers Introduction, Passacaglia og fuge.
3.Flere av numrene er anslående," Gjendines bådnlåt"," Påls fuge"," Jesus din søte forening å smake" og Vaarkjenning" (musikk Conrad Baden).
4.Første avdeling ble så avsluttet med en monumental og suveren fremførelse av Liszts Preludium og fuge over Bach.
5.Han åpnet sitt program med Preludium og fuge i Edur, et av Bachs ungdomsverk.
6.Hans åpenhet for det nye i tiden førte ham i kontakt med Fartein Valen, som tilegnet ham sin" Preludium og fuge".
7.I Cesar Francks Prelude, Fuge et Variation, savnet vi både sansen for strekken i melodilinjene og for verkets musikalske utvikling.
8.Konserten åpnet med J.S. Bachs Preludium og Fuge i Bdur 1. bok av" Das Wohltemperierte Klavier".
9.Limes og plugges sammen og sparkles til en sammenhengende flate eller møtes i synlig fuge, som fylles ut med f.eks. akryl, tegn 5.
10.Mozarts Adagio og fuge i cmoll og strykekvartetten i Essdur ble fremført sikkert og med usvikelig sans for den wienerklassiske stil.
11.Preludium & fuge, fissmoll.
12.Programmet åpnet med en dristig, men overbevisende fremførelse av Bachs kromatiske fantasi og fuge.
13.Til sistnevnte kategori hørte Johann Sebastian Bachs Fuge i gmoll (BWV 578), Anthony Holbornes Suite of Elisabeth dances, og utdrag fra George Gershwins" Porgy and Bess" og Leonard Bernsteins" West Side Story".
14.Ved konserten i Slagen kirke vil Bondeman fremføre Sinfonia da chiesa i Ddur av Johan Helmich Roman, Koralforspill og Toccata og fuge Fdur BWV 450 av Bach, Choral nr. 1 Edur av Cesar Franck, samt egen improvisasjon over oppgitt tema.
15.Fuge i blått" av Lars Johan Tiller.
16.Men det største er... kjøtt og blod som livgir en fuge av Bach.
17.Best lyktes han i åpningsnumret, Johann Sebastian Bachs Kromatisk fantasi og fuge i dmoll.
18.Da Fredrik den store forela ham et helt umulig tema å improvisere over, spilte han ikke desto mindre med en gang en firestemmig fuge for kongen.
19.Den innledende preludium og fuge avspeilte en tydelig vilje til uttrykk.
20.Denne begavelse av en flanør forbløffer leseren i Fløyten og orgelet ved bl.a. å sette Bachs kjente Toccata og fuge i dmoll inn i et nytt og forunderlig perspektiv.
21.Denne eneren blant våre pianister spilte f.eks. Kromatisk fantasi og fuge, i utgangspunktet gjennomreflektert, men samtidig med en temperamentsmessig frodighet og rent ungdommelig glød som lot musikkens storhet tre klart frem.
22.Det skal anlegges en sammenhengende" fuge" i veien fra Solli plass til den amerikanske ambassade for å skille kollektivtrafikken fra andre kjøretøyer.
23.Disse kom også frem i Daniel Roths fremførelser av trio over" Jesus Christus unser Heiland" (BWV 688) og Preludium og fuge i amoll (BWV 543).
24.For eksempel med" Pål sine høner" som fuge.
25.Fra den mer seriøse delen kan nevnes den avsluttende" Wie schön leucht uns der Morgenstern" av Max Reger, og Marcel Dupres Preludium og fuge nr. 3 i gmoll.
26.Kirken er på det nærmeste fullsatt da Almuth Reuther lar Bachs Toccata og fuge, den doriske i dmoll klinge ut i rommet.
27.Koralforspillet" Schmu"cke dich, o liebe Seele" forener den høyeste kunst og det dypeste fromhetsliv, mens gledesjubelen og den polyfone oppfinnsomhet ligger i det store Preludium og fuge i Essdur.
28.Kveldens åpningskonsert under ledelse av dirigenten Karsten Andersen byr også på Bachs Toccata og fuge i dmoll (arrangert for orkester av Leopold Stokowski) og Brahms Symfoni nr. 4 i emoll.
29.Lars Tiller," Fuge i blått", maleri, 197879.
30.Mere sværkalibret og kraftstruttende ble det da David Bradshaw og Cosmo Buono avsluttet med Liszts fantasi og fuge over koralen" Ad nos, ad salutarem undam" spilt på to flygler.
Similar words

 
 

fuge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fugefugendefugd
Indikative
1. Present
jegfuger
dufuger
hanfuger
vifuger
derefuger
defuger
8. Perfect
jeghar fugd
duhar fugd
hanhar fugd
vihar fugd
derehar fugd
dehar fugd
2. Imperfect
jegfugde
dufugde
hanfugde
vifugde
derefugde
defugde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fugd
duhadde fugd
hanhadde fugd
vihadde fugd
derehadde fugd
dehadde fugd
4a. Future
jegvil/skal fuge
duvil/skal fuge
hanvil/skal fuge
vivil/skal fuge
derevil/skal fuge
devil/skal fuge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fugd
duvil/skal ha fugd
hanvil/skal ha fugd
vivil/skal ha fugd
derevil/skal ha fugd
devil/skal ha fugd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fuge
duville/skulle fuge
hanville/skulle fuge
viville/skulle fuge
dereville/skulle fuge
deville/skulle fuge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fugd
duville/skulle ha fugd
hanville/skulle ha fugd
viville/skulle ha fugd
dereville/skulle ha fugd
deville/skulle ha fugd
Imperative
Affirmative
dufug
viLa oss fuge
derefug
Negative
duikke fug! (fug ikke)
dereikke fug! (fug ikke)
Your last searches