Norwegian-Italian translation of fugl

 
 

More examples
1.Hver Fugl synger med sit Næb," hedder det i Norge, og her kan man sige Hver Fremmed taler sit eget Sprog.
2.Hverken fugl eller fisk" er stykket kalt, og vi presenteres for to yngre ektepar i dagens VestTyskland.
3.En fugl i hånden"prinsippet fikk oss til å velge Privat Hospital som fremtidige eiere, sier avviklingsstyrets formann Harald Hoel.
4.Det ene flyet havarerte på grunn av kollisjon med en fugl.
5.For sauen er problemet begrenset til sommeren, men glem ikke at ulven like gjerne spiser gnagere og fugl og annet vilt - rev og hare f.eks. Min absolutte mening er dessuten at sauen burde gjetes, enten det gjelder Trysil, Finnskogen eller Vidda.
6.Fugl Føniks påtreffes ikke i hønsegården.
7.I" Boken om fugl" har jeg sort / hvite pennetegninger.
8.Professor Rosenquist er en enslig fugl i denne sammenheng, svarte miljøvernministeren på spørsmål om hvilken vekt man la på hans argumentasjon.
9.25 år senere kunne man lese at det" er fugl overalt", sier Hagen.
10.Aldri har jeg sett klarere hvordan kvinnen er i ferd med å forvandle seg fra plantevekst til fugl.
11.Av de fuglene som kan være mest utsatt av forgiftning fra sneen er toppdykkeren, en fiskeetende fugl, og toppanden, som lever av bunndyr.
12.Av iverksatte mottiltak i Danmark kan nevnes eftersyn og restaurering av gamle reder, pleie av tilskadekomne fugler, og kunstig oppdrett og utsetting av fugl.
13.Bogstad er hans annet hjem, og han er heller ingen fremmed fugl på Rosendal Baroni eller Akershus Slott.
14.Boken innholder mye og godt om veier, geologi, historie, fugl og fisk, samt rettigheter og plikter ved sjøen og i friområder.
15.DET smaker av fugl, Reidun Berg !
16.Da jeg en morgen skulle se til meiseringen, oppdaget jeg til min forskrekkelse at den hadde kostet en fugl livet !
17.De kjente alle til den efterlyste fugl, men pekte i forskjellige retninger for å angi hvor den sist var sett.
18.Den er større, tyngre, høyere og raskere enn noen annen nålevende fugl.
19.Den menige måkekikker kan imidlertid finne en mer overskuelig oversikt over de vanligste måkearter i" Feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen", forfattet og illustrert av Viggo Ree, og utgitt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
20.Den rikdomstyngende femogtyveøre som var en sjelden fugl i lommen på lappede knebukser.
21.Det andre bildet," Blå fugl", er litt mer optimistisk i håpets blå farve, ifølge kinesisk symbolikk.
22.Det burde være vel kjent at bestanden av f.eks. småvilt og fugl er langt større i løv eller blandingsskog enn i ren barskog.
23.Det er bevist at en falk kan oppdage en spurvestor fugl i gresset på halvannen kilometers avstand, vel å merke når småfuglen beveger seg !
24.Det er like før seriens første fugl, Tedd Joselson, skal ut og fly - mellom Stavanger, Halden, Bergen og Oslo.
25.Det er når musikken får et overlys av nesten orientalsk skjønnhet at Camel står frem som en sjelden fugl i symforocken.
26.Det ga en slags bisarr" Mozart møter Darth Vader"følelse som hverken ble fugl eller fisk.
27.Det kom ganske enkelt ingen fugl for skudd, som det heter.
28.Det vi bygger skal ligne både fugl og fisk, mener Engelien.
29.Dette gjelder enten det er en enslig fugl, eller hele forsendelser.
30.Dette medfører usedvanlig gunstig mattilgang for fisk og fugl.
Your last searches