Norwegian-Italian translation of fullstendige

Translation of the word fullstendige from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullstendige in Italian

fullstendige
ifylleverb riempire, completare
Similar words

 
 

More examples
1.Kundene stiller idag mye større krav til transport i system, og vi vil sammen kunne tilby fullstendige opplegg.
2.Tror du Brechts stykke er en spådom om samfunnets fullstendige oppløsning ?
3.Administrerende direktør Erling Storrusten i NAF sier til Aftenposten at de sitter inne med fullstendige lister over kundene som har latt seg forlede til å kjøpe flybilletter på billigsalg.
4.Av disse er trolig departementsarkivene de mest fullstendige.
5.Begynnelsen til selv de" smartere" specienes, menneskenes, fullstendige utryddelse, vil kunne være igangsatt.
6.Da jeg fikk vite om saken fra de tre bygningsarbeidernes side, oppsøkte jeg saksbehandler for å få fullstendige opplysninger om hvordan han hadde forberedt saken til formannskapet.
7.Dagen efter sendte Rikshospitalet endelig fra seg den fullstendige journalkopien.
8.De bør nå gå inn for å skape fullstendige programmer og innslag såvel av kulturell som nyhetsformidlende, sosial og underholdningskarakter.
9.De endelige og fullstendige resultater efter valget er ikke ventet før om flere dager.
10.De som uttaler seg for åpen scene vil sannsynligvis ikke gi fullstendige opplysninger.
11.De står tilbake med leseboken, den sentrale læreboken, oppgavesamlingen og mer eller mindre fullstendige klassesett av tilleggstoff, de som er vant til å klippe fritt og titt i aviser og tidsskifter.
12.De øvrige tallene som oppgis fra rederiet vedrørerende hele rederigruppen, som i det alt vesentlige består av selskapene A / S Alliance, Arcadia og Abaco, er ikke konsoliderte og fullstendige.
13.Den fullstendige teksten inneholder efter alt å dømme navnene på mange nåværende og tidligere militære som deltok i kidnapping, mishandling og vilkårlige henrettelser.
14.Den fullstendige umyndiggjørelse og ufrihet som rammer menneskene i DDR, kan vi ikke lenger bære...
15.Den fullstendige umyndiggjøringen av folket sammen med de voksende utslag av sklerose og stivhet i statssystemet fører uvilkårlig til at stadig flere og flere unge og virkelystne mennesker vil se på sin situasjon som håpløs og handle slik deres frustrasjoner og utålmodighet påbyr dem.
16.Den første fullstendige bibeloversettelse til dansk i reformasjonstiden, den såkalte Christian IIIs Bibel, lå Luthers oversettelse meget nær.
17.Den første fullstendige norske oversettelse av Vergils" Aeneiden", som professor Egil Kraggerud har oversatt og kommentert.
18.Derefter har andre hovedfagsstudenter tatt for seg tiårsperioder frem til 1931, da man regner med at Norsk Bokfortegnelse fra dette år og fremover gir fullstendige opplysninger også om kvinner.
19.Dermed burde ikke den fullstendige rapporten være noen unnskyldning for å utsette svaret til Norge for lenge.
20.Dermed skulle den fullstendige effekt man forventer av en parfyme være oppnådd.
21.Det betyr at selv de lengste vogntog kan få fullstendige bremseprøver bak lukkede dører.
22.Det er derimot den nærmest fullstendige mangel på praktisering av åremål selv innenfor statlige etater som har knesatt prinsippet, som er beklagelig, skremmende og tankevekkende.
23.Det er i denne forbindelse aktuelt å minne om at enhver hund skal bære halsbånd forsynt med eierens navn og fullstendige adresse.
24.Det fullstendige navnet på den internasjonale mønstring i Nairobi er" Verdenskonferansen for å gjennomgå og vurdere resultatene av FNs kvinnetiår : likhet, utvikling og fred".
25.Det fullstendige regnskap for BMV efter at det ble skilt ut fra Akergruppen, vil først foreligge i april, opplyser informasjonssjef John Sakseide ved BMV til NTB.
26.Det nye er at flere slår til lyd for å utvikle mer tilfredsstillende og fullstendige vurderingsmåter.
27.Dette bør iallfall kunne gi et verdifullt supplement, eller korrektiv, til den fullstendige utprøving som nå kommer i gang, også av Strukturutvalgets mange andre forslag.
28.Dette er bare tallene fra halvparten av fylkene, og heller ikke de er 100 pst. fullstendige.
29.Efter at prosedyrevedtaket tirsdag kveld hadde gitt inntrykk av at saken nærmet seg sin løsning og tyrkerne efter innpå fire års fravær kunne innta sin fullstendige plass i parlamentarikerforsamlingen igjen fra mai, svirret ord som" full krise" og" polsk riksdag" i luften utover hele onsdag.
30.Efter et møte i nevnden i desember, hvor Palme leste opp den fullstendige tekst i Fermbrevet, forøvrig på Adelsohns oppfordring, erklærte Adelsohn seg tilfreds.
Your last searches