Norwegian-Italian translation of fundere

Translation of the word fundere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fundere in Italian

fundere
problemverb meditare, riflettere, ruminare, rimuginare
Synonyms for fundere
Derived terms of fundere
More examples
1.Det er i stunder som disse man begynner å fundere på hvorfor man i det hele tatt driver med dette, hvorfor man av egen vilje utsetter seg for all den sjikane og aggresjon som av og til forekommer, sier Jan Victor Macus.
2.Jeg har ikke hatt tid til å fundere så mye over det, sier Delerud.
3.Mitt håp er at den som leser denne romanen vil bli stimulert til å fundere litt over både hvor grufullt og vidunderlig livet er, sier forfatteren.
4.Eller bare fundere over den store verden blant bløte puter, som Freja her på to år."... og det er Frejas sal" som det står i" Der er et yndigt land".
5.Hvis vi kan bli enige om hva som er den farligste smittekilden når det gjelder påvirkning til aggressiv og hensynsløs kjøring, kan vi få uskadeliggjort den i tide istedenfor å la det hele skure for så å fundere på hvilke medisiner vi må utvikle for å helbrede et mer utbredt fartshysteri med økende antall trafikkulykker i kjølvannet.
6.Istedenfor å gå og tenke på bitre ting, og fundere på hva han eller hun egentlig mente med det som ble sagt.
7.Jeg griper meg i å fundere på hva statuene ville tenke, si og gjøre hvis de med ett våknet til liv.
8.Noe annet er det med en bonde i innlandet som har en lang vinter hvor han kan sitte innendørs og fundere på alt det gale naboen har gjort ham i årenes løp.
9.Nå begynte kvartalet virkelig å fundere.
10.Og så skaper den episoden en masse røre inni meg, jeg må bruke arbeidstiden min til å fundere på hvordan jeg skal være neste gang jeg treffer ham, hvilken strategi jeg skal bruke overfor slike utspill.
11.Pettersson begynner også å fundere på om det er denne Henrietta han i årevis har ventet på ?
12.Så kan dagens Oslo - borgere rusle på gammel grunn og fundere på om det virkelig var så godt et liv den gang da.
13.Så kan dagens Osloborgere rusle på gammel grunn og fundere på om det virkelig var så godt et liv den gang da.
14.Vi kan saktens fundere på symbolikken i det som foregår, men vil uten videre bli innfanget av vitaliteten og samstemtheten i gruppens bevegelser.
15.Som et relativt ungt menneske har det for meg vært naturlig å fundere litt over hva det kan ha vært som gjorde det mulig å få til det man faktisk klarte i forbindelse med gjenreisningen.
16.Da skal du vite at flere ansvarlige innen internasjonal hoppsport i hvert fall har begynt å fundere på om man ikke kan få innført nye og mer publikumsvennlige former for hoppkonkurranser.
17.De bør efter min mening fundere mer på hvorfor vi nordmenn slåss så lite med hverandre.
18.Den som tenker videre i disse baner, kan forsåvidt forlate festspillene og fundere litt over det som heter gjestespill mer alment.
19.Fremskrittspartivelgere bør begynne å fundere over resultatet av sin stemmegivning ved stortingsvalget.
20.Idag kan man bare fundere over at han sto så alene.
21.JEG tror at nå når vi har lykkes i å oppnå materiell velstand, må vi igjen begynne å fundere over den åndelige verden.
22.Jo, man kan saktens fundere på hvilke krefter som får folk til å legge ut på en femmil.
23.Men begynner man å fundere over sitt jeg, kommer man frem til at ikke alle problemer ble løst av Freud og at morgendagen ikke ligger helt i våre hender, og hva gjør man da...
24.Når vi så vet at hørselen og hukommelsen befinner seg i samme hjernedel, kan man sannelig begynne å fundere.
25.Og fundere over det.
26.Og intervjueren blir sittende og fundere på om det finnes noen gode historier om bokhandlere.
27.Og mens de la Madrid og hans PRI arbeider for å finne løsninger, vil man trolig også fundere over det tankekors at bare 50 prosent av de stemmeberettigede møtte frem ved urnene i juli.
28.Rekkefølgen i stafetten vil bli stående for all tid, men vi kan ikke la være å fundere litt over hvilke forandringer man ville fått om svenskene hadde disponert sitt mannskap slik de fleste ventet.
29.Stavangerspilleren er blitt 28 år og begynte isommer å fundere på når han skulle legge opp.
30.Torgny Lindgrens stykke er til å fundere over.
Similar words

 
 

fundere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) funderefunderendefundert
Indikative
1. Present
jegfunderer
dufunderer
hanfunderer
vifunderer
derefunderer
defunderer
8. Perfect
jeghar fundert
duhar fundert
hanhar fundert
vihar fundert
derehar fundert
dehar fundert
2. Imperfect
jegfunderte
dufunderte
hanfunderte
vifunderte
derefunderte
defunderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fundert
duhadde fundert
hanhadde fundert
vihadde fundert
derehadde fundert
dehadde fundert
4a. Future
jegvil/skal fundere
duvil/skal fundere
hanvil/skal fundere
vivil/skal fundere
derevil/skal fundere
devil/skal fundere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fundert
duvil/skal ha fundert
hanvil/skal ha fundert
vivil/skal ha fundert
derevil/skal ha fundert
devil/skal ha fundert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fundere
duville/skulle fundere
hanville/skulle fundere
viville/skulle fundere
dereville/skulle fundere
deville/skulle fundere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fundert
duville/skulle ha fundert
hanville/skulle ha fundert
viville/skulle ha fundert
dereville/skulle ha fundert
deville/skulle ha fundert
Imperative
Affirmative
dufunder
viLa oss fundere
derefunder
Negative
duikke funder! (funder ikke)
dereikke funder! (funder ikke)
Your last searches