Norwegian-Italian translation of fusk

Translation of the word fusk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fusk in Italian

fusk
bruddnoun truffa [f], frode [m], imbroglio [m], inganno [m]
Synonyms for fusk
Derived terms of fusk
Anagrams of fusk
Similar words

 
 

More examples
1.Ja ! nobelprisvinneres og andre anerkjente vitenskapsmenns arbeider, viser med all tydelighet at skreller vi vekk alle muligheter for fusk og selvbedrag, iakttagelses og erindringsfeil, så blir en kjerne igjen.
2.Blir anabole steroider nevnt, føler de aller fleste mennesker motvilje, nettopp fordi idrettsutøvere blir tatt i fusk for å bedre sitt eget prestasjonsnivå med slike stimuli.
3.Bøkene trenger derimot ikke være på engelsk eller norsk, hvilke som helst utgaver på et hvilket som helst sprog teller med, men fusk tillates ikke.
4.De mange og innviklede regler har medført at stadig flere ressurser er blitt satt inn i detaljkontroller i stedet for kontroll av" fiffel og fusk i større skala", mener partiledelsen, som går inn for vesentlige forenklinger for såkalte vanlige mennesker.
5.De nærmest mirakuløse produksjonsprestasjoner som Dazhai kunne skilte med, skyldtes delvis fusk og fanteri med tallene.
6.Denslags er fusk og fanteri, og etisk uverdig.
7.Derfor er fusk og snusk forbudt.
8.Det ble det eneste av opposisjonspartiene som kom over sperregrensen på åtte prosent - regjeringspartiet Det nasjonale demokratiske parti tok de resterende 390 mandater i et valg som ble sterkt skjemmet av fusk, men som likevel betegnes som det mest demokratiske i Egypt siden revolusjonen.
9.Det er fusk å bortforklare Biblen på denne måten.
10.Det er grov fusk å forsøke å pynte på dette faktum ved å trekke fra en spesiell post på bevilgningene for 1984 (nemlig Det Norske Teatrets nybygg) for derved å presentere en gjennomsnittlig vekst på 11 prosent på resten av kulturområdet.
11.Det er også opp til den enkelte skole som oppdager fusk å ta beslutningen om saken skal anmeldes eller ei.
12.Det er registrert en økning av fusk på 60 prosent fra året før, tilsvarende et inntektstap på 10 mill. kr. Nivået før innføring av billettautomater og enmannsbetjente trikker var cirka en mill. passasjerer.
13.En ny lov om" omførselshandel", dvs. at handelsmannen bringer varene med seg, åpner for en mulighet til at sigøynerne ikke lenger skal kunne oppfattes som omreisende kremmere i fusk og snyteri.
14.En ting godtar ikke Palle, hverken av presse eller av andre, det å bli beskyldt for fusk. to danske aviser har prøvd seg, og begge tapt rettssaker på det.
15.Et kvart århundre og seks ganger så mange romaner senere, lider vår mest leste forfatter gjennom tidene" av kraftig skrivevegring og en nærmest paranoid frykt for å bli grepet i fusk".
16.I 50 år har hun voktet eksamenslokalet på Ris videregående skole, sett unge juble og briste i gråt, men aldri grepet noen i fusk !
17.Jeg trodde vi hadde regler for å forhindre fusk...
18.Nå må ingen bli forledet til å tro at det foregikk noen som helst korridorpolitikk også der, eller noe fusk og fanteri.
19.Professor Inge Lønning mente at Bratteruds uttalelser er beslektet med de holdninger som kom til syne overfor homofile i naziTyskland, mens redaktør Arthur Berg hevdet at det er ren fusk å bortforklare Biblens ord om at homofili er synd.
20.Valget lot til å ha funnet sted uten nevneverdige tilfeller av fusk, noe som i høy grad preget den første omgangen, skriver NPSAP.
21.Altså godkjenne fusk ?
22.Det er ikke fusk hvis man ønsker norske OLgull.
23.Hele den saken er en misforståelse, og langt fra noe overlagt fusk fra min side, sier Svein Inge Valvik til svar.
24.Jeg beskylder ikke politifolkene for fusk og løgn, men jeg finner det lite betryggende fordi politiefterforskerne ofte er i så sterk tro om tiltaltes skyld at dette vil prege avhørene, sa Staff.
25.Jeg mener det er tull av Tor Erlign Staff å si at Guillou driver med fusk.
26.Tor Erling Staff beskyldte Jan Guillou for å drive med fusk i forbindelse med sitt program.
27.Vi driver ikke med fusk eller deltar i en prestisjekamp, sier Waldemar Knihinicki (t.h.) og hans advokat Tor Erling Staff, her på plass igjen utenfor den polske ambassaden i Bygdøy alle.
28.34åringen mente at det var fusk og ba om å få sin innsats igjen.
29.Ap. lanserer også en aksjonsplan mot fusk.
30.Bare et bittelite støvgrann som blinker i vår mørke rotteverden av kriger og terror, av drap og stjernekrigsskremsler, av fusk og fanteri mellom mennesker og nasjoner, av svartedautruslene med forbokstavene AIDS.
Your last searches