Norwegian-Italian translation of fylle igjen

Translation of the word fylle igjen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fylle igjen in Italian

fylle igjen
hullverb riempire, colmare, otturare, chiudere, bloccare
Similar words

 
 

More examples
1.Hovedinntrykket er at det er et bidrag til å fylle igjen noen av de huller Regjeringens egen politikk har skapt.
2.Bak disse blir det en luke som ikke er lett å fylle igjen.
3.Bestum Vel har lenge vært klar over at Norsk Olje A / S (Norol) ønsker å fylle igjen deler av Bestumkilen for å få plass til et kontorbygg på 20 000 kvm, et areal som overskrider Norols eget behov.
4.Efter at flere alternativer var vurdert, bl.a. inngjerding, valgte Oslo kommune ved Skogvesenet å fylle igjen hele området, i første rekke av hensyn til folks sikkerhet.
5.Forutsatt at veien inn til bruddet holdes åpen hele året, regner Oslo veivesen med at det vil ta opptil to år å fylle igjen bruddet.
6.Og hva med frykten for å fylle igjen ?
7.Til gjengjeld vil man fylle igjen ca. 10 mål av Bestumkilen.
8.Til gjengjeld vil selskapet fylle igjen ca. 10 mål av Bestumkilen.
9.plasseringen i forhold til omgivelsene som betyr at det nye ikke må dekke til eller fylle igjen karakteristiske trekk ved de gamle omgivelsene.
10.I 1983 ble det opprettet en designlinje ved skolen, blant annet for å fylle igjen et tomrom.
11.Da er det vanvidd å fylle igjen 500 båtplasser i Bestumkilen.
12.Da må det være helt galt å fylle igjen 35 mål av Bestumkilen og miste 500 havneplasser, omtrent den eneste gjenværende reserve innenfor Drøbak.
13.Dette er bakgrunnen for et opprop fra" Aksjon strandlinje - Bestumkilen / Sjølyst" som i disse dager sendes til tusenvis av båteiere og andre som rammes av disse planer, bl. a. roere og padlere (fordi Norol også vil fylle igjen en del av Bestumkilen, se nedenfor).
14.For å legge forholdene til rette for utbyggingen av pirer vil man allerede i september starte arbeidene med å drenere og fylle igjen det såkalte Koksatjernet.
15.Myndighetene er i gang med å fylle igjen en del av bukten der sykehuset ligger, og det er meningen at området, som i dag bare består av grønne åser, på lengre sikt skal bli hjem for 350 000 mennesker.
16.Målet er å få Alaget til 2. divisjon og fylle igjen hullene i yngres avdeling.
17.Når vi ser deres kanal og det gamle" Fyrskib XVII", fatter man den atmosfære som gjorde at alle planene om å fylle igjen Nyhavn aldri førte frem.
18.Park og idrettsvesenet har planer om å fylle igjen steinbruddene i Huken, for derefter å planere ut området til idrettsog rekreasjonsformål.
19.Pengene kunne med fordel vært anvendt til å fylle igjen de gapende hull man snubler i nær sagt overalt.
Your last searches