Norwegian-Italian translation of fylle ut med

Translation of the word fylle ut med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fylle ut med in Italian

fylle ut med
kvantitetverb traboccare, essere rigonfio di, essere pieno zeppo di
Similar words

 
 

More examples
1.Politiet er interessert i alle observasjoner av avdøde, og vil selv fylle ut med hva man mener kan ha interesse for den videre efterforskningen.
2.Kan man uten videre bare fylle ut med stein i Maridalsvannet, anlegge ny bro ved Hammeren og forsere Lautabekkens utløp ?
Your last searches