Norwegian-Italian translation of gå i forbønn

Translation of the word gå i forbønn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå i forbønn in Italian

gå i forbønn
hjelpeverb intercedere

 
 

More examples
1.Da dette ble kjent, sendte samtlige stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal et brev til Olje og energidepartementet, og tidligere samferdselsminister Inger Koppernæs avla også statsråden i departementet et besøk for å gå i forbønn for Ålesundselskapet.
2.Inntil 1770 var allehelgensdag den dagen man mintes alle helgenene, men efterhvert tok man med alle sine kjære avdøde og ba helgenene gå i forbønn for dem.
Your last searches