Norwegian-Italian translation of gå i spissen

Translation of the word gå i spissen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå i spissen in Italian

gå i spissen
generellverb attaccare, cominciare
  eksempelverb essere all'avanguardia
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor bestemte vi oss for å gå i spissen som OLsupportere, sier George Christie.
2.Det blir bare hule talemåter når regimer angivelig slutter opp om FNs konvensjoner, for så selv å gå i spissen for å bryte dem.
3.Efter bråket med gebyrene fra Den norske Creditbank, er det foreløbig ingen som tør å gå i spissen med å innføre nye betalingsordninger.
4.Jo, jo, men noen er simpelthen nødt til å gå i spissen for visse ting !
5.Paven fordømte det han kalte de feberaktige krigsforberedelsene verden over og oppfordret kristne i alle land til å gå i spissen for marsjen mot en bedre verden i det kommende årtusen.
6.Resultatene fra treningsstevnene så langt denne sesongen tyder på at de også denne vinteren vil gå i spissen for hver sin fylking.
7.Adskillige pressefotografer og journalister, i tillegg til et par hundre skuelystne, bivånet brudgommens foreldre, Gro Harlem Brundtland og Arne Olav Brundtland gå i spissen for en lang rekke celebre bryllupsgjester.
8.De ser behov for at oljeprisene på det internasjonale marked ganske umiddelbart settes noe ned for å skape balanse i markedet, men en slik prisreduksjon bør OPEC gå i spissen for, mener de.
9.Jeg håper at flere vil føle seg kallet til å gå i spissen for private uhjelpsaksjoner og at vi også på dette område kan få tilbakeført ansvar og makt fra politikere og byråkrater til enkeltmennesker.
10.Men bør Arbeiderpartiet gå i spissen for at de eldre også skal bli moralsk nedvurdert ?
11.Postgirosjef Ulltang mener at gebyrer på betalingstjenester først og fremst er bankenes sak, og at Postgirokontoret ikke kan gå i spissen her.
Your last searches