Norwegian-Italian translation of gå konkurs

Translation of the word gå konkurs from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå konkurs in Italian

gå konkurs
foretakverb crollare, affondare, andare a fondo, fallire
  handelverb fare fallimento, andare in fallimento
Similar words

 
 

More examples
1.Det er jo selvsagt en personlig tragedie å gå konkurs, men det vil bli mest bittert for meg hvis det ikke kommer noe ut av denne saken.
2.Jeg hadde ærlig talt ikke forestilt meg at en regjering ville la en statsbedrift gå konkurs på denne måten.
3.Nå kan vi jo ikke gå konkurs.
4.Selv om Televerket sier at kryssubsidiering ikke skal forekomme, frykter vi en situasjon i fremtiden der etaten kan operere med kunstig lave priser på de konkurranseutsatte produktene i forvissning om at en statsetat ikke kan gå konkurs, der fortjenesten kommer på monopolsiden, og dessuten har monopol på stadig viktigere teletjenester.
5.De kan ganske enkelt ikke gå konkurs.
6.Den tradisjonsrike 127 år gamle Continental som frem til mars iår var den 8. største av USAs ca. 14 800 banker, var åpenbart for stor til at Reaganregjeringen, som ellers sverger til minst mulig statsinngrep, våget å la den gå konkurs.
7.Et slikt lønnsfastsettingssystem vil ta tilstrekkelig hensyn til at det er en vesensforskjell på det å arbeide i en bedrift som neste dag kan gå konkurs og det å ha en sikker arbeidsplass i det offentlige.
8.Hvis timestøtten rives bort, frykter næringens folk at flere norske fabrikker skal gå konkurs eller gi opp, går det frem av landsforeningens henvendelse til myndighetene.
9.Israel er i ferd med å gå konkurs, så langt det er mulig for en stat å gjøre det.
10.Iår regner man med at tusen puber vil gå konkurs...
11.Mange av våre beste trålere står i fare for å gå konkurs.
12.Med dagens overføringsordninger vil nemlig kommuner med en stor andel eldre gå konkurs.
13.NordTroms Avis på Skjervøy kan gå konkurs bare ett år efter at den kom i gang.
14.Og summen er garantert ; om Young skulle brekke benet, bli så dårlig at han settes ut av laget eller om hele fotballligaen skulle gå konkurs, så får han likevel sine 40 millioner.
15.Det hevdes av og til at nasjoner ikke kan gå konkurs, men det kan de.
16.Er det umiddelbar fare for at noen av de private filmdistributører nå vil gå konkurs ?
17.Jeg tror likevel ingen lokale kjøpmenn vil gå konkurs, slik noen sa på forhånd, sier kjøpmann Sveinung Amundsen i Stokmarknes.
18.Administrerende direktør i CMAS / TMAS Gruppen, Gunnar Eik, opplyser også at det nå blir bygget opp et fond som skal sikre at kundene blir skadesløse i tilfelle forhandlerne ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser eller i verste fall skulle gå konkurs.
19.Avismillionæren Robert Maxwell redder nå computermillionæren Clive Sinclairs selskap Sinclair Research fra å gå konkurs ved å skyte inn nær 135 millioner kroner.
20.Banken er selskapets hovedkreditor, og de nåværende aksjonærer i SimX har valget mellom å gi full kontroll til Kreditkassen eller å la selskapet gå konkurs.
21.Banker kan ikke, som annen næringsvirksomhet, hverken gå med underskudd eller gå konkurs i vanlig forstand.
22.Da ville jo Forsvaret gå konkurs !
23.Delstaten har en arbeidsløshet på 14 prosent, og den viktigste arbeidsgiveren Arbed Saarstahl står i fare for å gå konkurs.
24.Dermed er de i ferd med å gå konkurs.
25.DnC har også spilt en sentral rolle i finansieringen av flere prosjekter for det amerikanske riggrederiet Global Marine, som har over 40 rigger over hele verden. riggselskapet har fått store økonomiske vanskeligheter, og ingen vet idag om det vil gå konkurs.
26.Efter hva Aftenposten forstår blir det også fryktet at moskeen og kultursenteret kan gå konkurs efter at det tas i bruk.
27.Interessant er det imidlertid at ingen har motsagt det faktum at store deler av rekeindustrien er i ferd med å gå konkurs.
28.Oppsigelsene var varslet allerede ved nyttår, da det gamle Porsgrunns Dagblad sto i fare for å gå konkurs.
29.Problemenes størrelse kan virke lammende, og med adresse til land og institusjoner som har penger til gode i Afrika, har OAUs formann, Tanzanias president Julius Nyerere, uttalt at" også nasjoner kan gå konkurs".
30.Som kjent holdt Oplandske Dampskibsselskap på å gå konkurs av denne grunn, fordi store arbeider var satt igang i tillit til den forventede utbetaling fra Fartøyutvalget.
Your last searches