Norwegian-Italian translation of gå løs på

Translation of the word gå løs på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå løs på in Italian

gå løs på
slagsmålverb attaccare, assalire
  banke løs påverb demolire, abbattere, buttar giù
  angripeverb scagliarsi contro, attaccare
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å gå løs på nye oppgaver.
2.Det åpne samfunns mest vellykkede paradoks er lovgivernes ambisjon om å sette gjennomtenkte grenser for sine egne muligheter til å gå løs på folkets friheter og rettigheter.
3.Det er vanskelig å forstå hvordan enkelte av de sivile tjenestepliktige kan gå løs på og ødelegge sine egne velferdstilbud.
4.Det siste sa jeg mest for å være litt interessant, jeg ser frem til å gå løs på jobben.
5.Eftersom telefonkøene nå er slutt, ønsker Televerket å gå løs på nye oppgaver, ikke minst for å beskjeftige våre mange ansatte.
6.Hele mitt anliggende har vært å gå løs på lovgiverne, sier Børre Knudsen.
7.Hva var Deres bakgrunn for å gå løs på Cederholmsaken ?
8.Man kan for eksempel gå løs på konflikten med å si at dette gjør meg utrygg, sier DueØdegaard.
9.Å gå løs på et nytt arkeologisk område er som å åpne en dør uten å vite hva man finner på innsiden.
10.AMagasinets vinspalte ved KarlArne Berg Det er på høy tid å gå løs på franske viner og det regelverk som er forbundet med Frankrikes vinproduksjon.
11.Arbeiderpartiets nestformann i Stortinget, Gunnar Berge, mener at vi klarere enn før ser at regjeringspartiene ikke evner å gå løs på kontroversielle og krevende saksområder.
12.Blir hun ikke formann, er hun villig til å gå løs på sin tredje toårsperiode som styremedlem.
13.Boikotten fikk ham, i likhet med en rekke andre amerikanske idrettsmenn, til å spytte i nevene og gå løs på en ny fireårs olympiade.
14.Både Høyre og Arbeiderpartiet har hatt lite lyst til å gå løs på oppgaven det er å gi sine svar på hvilket forsvar Norge trenger ut over de generelle plattheter.
15.DA nye leieboere overtok Regjeringsbygningen i 1981, måtte de gå løs på en gigantisk oppvask og opprydning efter mange års uansvarlig festing.
16.Da sto vi selv på startstreken på Stockholm Stadion for å gå løs på 42 195 meter gjennom den svenske hovedstad.
17.De få elever på disse to linjer som føler engasjement nok til å gå løs på et annet sprog, bør ha denne muligheten.
18.Den virkelige test for en leder er evnen til å forstå dagens utfordringer og vilje til å gå løs på dem.
19.Denne fokuseringen er blitt vulgarisert, og selv om jeg føler en viss ulyst ved å gå løs på den selv, kommer jeg fortsatt til å holde på med personsatire og portrettere kjente personer, også i TVprogrammet, forteller han.
20.Det burde derfor være nok av presserende oppgaver å gå løs på - i fellesskap.
21.Det er altså ikke mulig å utrydde årsakene hos dem som blir mobbet, og vi må derfor gå løs på mobbernes motiver og handlinger.
22.Det er dermed klart at samtlige av Oslopartiets representanter unntatt Per DitlevSimonsen og Grethe Værnø er villige til å gå løs på fire nye år.
23.Det er jo bare å gå løs på alle Blake Carringtonene og Cecil Colbyene, det.
24.Det finnes nok mange representanter som går inn i valgkampen og slåss for at deres parti skal få beholde regjeringsmakten i fire år til, samtidig som de har en hemmelig drøm om hvor deilig det ville ha vært å komme i opposisjon igjen - tilbake til svundne tider da de kunne gå løs på både den ene og andre statsråden som" hoggestabbe".
25.Det hører også med at boken er artig å bla i, en får lyst til å gå løs på mysteriet gitaren.
26.Det regjeringen nå må gjøre ifølge den økonomiske ekspertise, er å utnytte det pusterom den har fått gjennom den midlertidige bedring i økonomien til å gå løs på Egypts mere grunnleggende problemer - å øke produksjonen, redusere subsidiene, effektivisere byråkratiet, begrense befolkningstilveksten.
27.Det ville være som om man slapp en erklært sosialist inn i Høyres partiapparat og under hurrarop fra partiets egne medlemmer lot han gå løs på partiet med det mål å gjøre det til et annet parti.
28.Dette er et av de aller første problemer som en ny regjering må gå løs på når den omsider blir dannet.
29.Dette er politiske oppgaver som - ved en rasjonell avveining av fordeler og ulemper dikterer en rask løsning på EFs gamle problemer, for å kunne gå løs på de nye og viktigere sakene.
30.Dette kan tyde på at de ansattes representanter i enkelte etater ikke vil gå løs på oppgaven.
Your last searches