Norwegian-Italian translation of gå med

Translation of the word gå med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå med in Italian

gå med
følge medverb venire con, accompagnare, accompagnare a piedi
Derived terms of gå med
Similar words

 
 

More examples
1.Den svenske regjering avslo å gå med i krigen i tilfelle av et tysk angrep mot SovjetUnionen, men den var efter at en militær konflikt hadde brutt ut, prinsipielt rede til å tilby støtte og hjelp på andre områder".
2.Hvordan det skal gå med oss alle, vet jeg ikke.
3.Lær å gå med Grete, å jogge med Grete, å løpe med Grete.
4.Begge deler, men det hører kanskje med til uttagningen å vise at man kan gå med press på seg ?
5.Bjørge har fått skiveprolaps, og ligger rett ut på ryggen, og hvordan skal det gå med det norske folk uten Bjørge i Sarajevo.
6.Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
7.Det er en oppgave for politikerne å avgjøre om NRK skal gå med i et slikt samarbeid, men det er interessant å høre institusjonens egen mening.
8.Det er høye tømmerpriser i Sverige som bevirket at vi måtte gå med på så store tillegg, sier administrerende direktør i Papirindustriens Sentralforbund, Arild Holland, til Aftenposten.
9.Det kan gå med endel sau, men det kan også være det ikke skjer noe som helst, sier han og minner om at den føste utbetalingen av erstatning for sikre ulvetap kom først i 1981.
10.Det kunne ikke komme på tale å akseptere det fullstendig uakseptable og gå med på krav som ville sette hele det europeiske byggverk i fare.
11.Det kunne vi gå med på.
12.Dette kan vi ikke gå med på.
13.En del ting må man gå med på, jeg har ikke noe imot intervjuer med den kulørte pressen.
14.Faren for at det skal gå med deg som med Ikaros, og Fassbinder, er liten.
15.Hvis jeg går opp mot det beste jeg har gjort tidsmessig og får en plass på pallen, ja da vil VM være en seier for meg, sier Falken som ikke vil gå med på betegnelsen" taper" om seg selv i OL.
16.Hvis utviklingen skal gå med samme fart som hittil, vil det ta 100 år før vi får halvparten kvinner på Stortinget og i kommunestyrene, ble det understreket på en pressekonferanse som aksjon" Slipp kvinnene til" holdt igår.
17.Hvordan det skal gå med våre tre partier i fremtiden, vil bli avgjort av hva den regjering vi har et felles ansvar for, gjør eller ikke gjør, og hvordan partiene oppfører seg.
18.Hvordan vil det gå med dem nå ? spurte Risager.
19.I realiteten stiller det særforbundene helt fritt, det blir opp til dem selv å vurdere hvor langt de vil gå med å tegne avtaler med andre forsikringsselskap.
20.Ifølge disse lekkasjer vil kommisjonen gå inn for en del enkeltforslag som Høyre ikke uten videre kan gå med på.
21.Iår må også de første 200 000kronene ihvertfall gå med til å dekke utgiftene.
22.Jeg har ingen betenkelighetermed å gå med på et slikt kompromiss.
23.Jeg har vanskelig for å tro at norske skattebetalere vil gå med på at hver 6. skattekrone skal gå til kulturlivet.
24.Jeg vil ikke gå med på at det var noe direktiv.
25.Jobben som pasientombud blir nok mer enn en heldagsstilling, sier Inger Benson, som mener at meget av arbeidet i innledningsfasen vil gå med til informasjonsvirksomhet og reiser rundt i distriktet.
26.La gå med at politiske hensyn spiller inn og nødvendiggjør at politikerne deltar, men slike oppgaver burde i større grad gå til interesserte folk utenfor det partipolitiske systemet.
27.Når det finnes to muligheter til å flytte denne kampen uten å ødelegge serien, bør de mulighetene benyttes i et tilfelle som dette, sier VIFtrener Lennart Åhlberg i en kommentar til at M / S og forbundsstyret ikke vil gå med på en utsettelse av dagens toppseriekamp i ishockey mellom M / S og VIF på Jordal Amfi.
28.Når jeg kommer hjem, begynner jeg å gå med tiggerstaven igjen, sier bergenseren som til daglig driver et konfeksjonsfirma i Oslo.
29.Og nå har Husseins utfall utløst en indignasjonsbølge som fjerner ethvert håp om at flertallet på Capitol Hill vil gå med på å forsyne Jordan med de våpen Reagan har lovet kong Hussein, blir det sagt.
30.President Mubarak sa ved tilbakekomsten til Kairo torsdag eftermiddag at de to land er enige om at konflikten må løses med fredelige midler, men at dette ikke betyr at Egypt vil forsøke å få Jordan til å gå med på forhandlinger på grunnlag av Camp Davidavtalen som lå til grunn for Egypts fredstraktat med Israel.
Your last searches