Norwegian-Italian translation of gå med på

Translation of the word gå med på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå med på in Italian

gå med på
forslagverb accondiscendere, acconsentire, consentire
  medgiverb accordare, concedere, ammettere
Similar words

 
 

More examples
1.Det er høye tømmerpriser i Sverige som bevirket at vi måtte gå med på så store tillegg, sier administrerende direktør i Papirindustriens Sentralforbund, Arild Holland, til Aftenposten.
2.Det kunne ikke komme på tale å akseptere det fullstendig uakseptable og gå med på krav som ville sette hele det europeiske byggverk i fare.
3.Det kunne vi gå med på.
4.Dette kan vi ikke gå med på.
5.En del ting må man gå med på, jeg har ikke noe imot intervjuer med den kulørte pressen.
6.Hvis jeg går opp mot det beste jeg har gjort tidsmessig og får en plass på pallen, ja da vil VM være en seier for meg, sier Falken som ikke vil gå med på betegnelsen" taper" om seg selv i OL.
7.Ifølge disse lekkasjer vil kommisjonen gå inn for en del enkeltforslag som Høyre ikke uten videre kan gå med på.
8.Jeg har ingen betenkelighetermed å gå med på et slikt kompromiss.
9.Jeg har vanskelig for å tro at norske skattebetalere vil gå med på at hver 6. skattekrone skal gå til kulturlivet.
10.Jeg vil ikke gå med på at det var noe direktiv.
11.Når det finnes to muligheter til å flytte denne kampen uten å ødelegge serien, bør de mulighetene benyttes i et tilfelle som dette, sier VIFtrener Lennart Åhlberg i en kommentar til at M / S og forbundsstyret ikke vil gå med på en utsettelse av dagens toppseriekamp i ishockey mellom M / S og VIF på Jordal Amfi.
12.Og nå har Husseins utfall utløst en indignasjonsbølge som fjerner ethvert håp om at flertallet på Capitol Hill vil gå med på å forsyne Jordan med de våpen Reagan har lovet kong Hussein, blir det sagt.
13.President Mubarak sa ved tilbakekomsten til Kairo torsdag eftermiddag at de to land er enige om at konflikten må løses med fredelige midler, men at dette ikke betyr at Egypt vil forsøke å få Jordan til å gå med på forhandlinger på grunnlag av Camp Davidavtalen som lå til grunn for Egypts fredstraktat med Israel.
14.Regjeringens reaksjon på disse overgrepene viser at den ønsker at de raskest mulig skal bli glemt for godt, og den fremstiller de som ikke vil gå med på dette som fiender av Uganda som ønsker å sverte landets gode navn og rykte, fremholdt han.
15.Vi kan ikke gå med på sykehussjefens forslag til løsning på den økonomiske situasjon og bare si opp folk, kommenterer formann Finn Johansen, formann i Østfolds helse og sosialutvalg.
16.Vi kan ikke gå med på å skjære ned driften fra akuttsomatisk til kun somatisk på to av våre fem sykehus, sier Johansen.
17.Vi kan overhodet ikke gå med på denne problemstilling.
18.Vi venter ikke å vinne krigen mot vietnameserne, men vil presse dem så hardt at de en dag vil gå med på et nøytralt Kampuchea med en samlingsregjering der både vi og det vietnamstøttede Heng Samrinregime får plass.
19.Vi vil gjerne ha en dialog med vestlige land, men Moskva vil ikke gå med på en forrykkelse av maktbalansen.
20.Alle de tre borgerlige partiene har signalisert at de ikke vil gå med på drastiske skatteøkninger på folks bolig.
21.Amerikanske tjenestemenn tror at Duartes ry som en forkjemper for sosiale og økonomiske reformer vil bidra til å overtale Kongressen til å gå med på anmodningen om mer hjelp.
22.Andropov viste til uttalelser NATOs øverstkommanderende, general William Rogers skal ha kommet med om at USA aldri vil kunne gå med på å avstå fra muligheten til å bruke atomvåpen, fordi det strider mot NATOs planer.
23.Ap. kan gå med på det borgerlige forslaget uten å forlate sitt prinsipielle standpunkt, hvis det ikke mener at 10% av overskuddet til idretten er for mye.
24.Arbeidsgiverne, Norges Praktiserende Arkitekter, skal imidlertid innen mandag ta stilling til om de kan gå med på en uravstemning over stridstemaet blant sine medlemmer.
25.Arbeidsgiverne i hotell og restaurant hadde litt problemer med å gå med på utsettelsen, men den ble godtatt da man skjønte problemene som lå bak, sa administrerende direktør Kjell B. Einarsen.
26.Asbjørn Wikestad, leder av SAS Personalklubb, sier til NTB at bakgrunnen for å nekte overtid er at ledelsen i selskapet ikke vil gå med på lokale forhandlinger efter at vårens sentrale tarifforslag på 6,37 prosent ble nedstemt ved uravstemning.
27.At alle disse tekniske triks bare er en teoretisk mulighet, vil ikke arkitektene gå med på.
28.At britene er villige til å gå med på dette, ansees som meget positivt.
29.At navnet KonTiki på grunn av flittig bruk gjennom årene skulle være blitt" degenerert", slik saksøkte har hevdet, vil retten ikke gå med på.
30.Avisen siterte journalisten Viktor Louis som skal ha sagt at sovjetiske myndigheter muligens vil gå med på å la utenlandske leger få undersøke Sakharov når han er frisk igjen.
Your last searches