Norwegian-Italian translation of gå ned

Translation of the word gå ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå ned in Italian

gå ned
flymaskinverb far atterrare
  trappverb scendere
  temperaturverb scendere, calare
  bergverb venire giù da, scendere da
  priserverb diminuire, calare, scendere
  stige nedverb scendere, discendere, venire giù
Synonyms for gå ned
Derived terms of gå ned
Similar words

 
 

More examples
1.(IPS) Canadas oljeproduksjon vil gå ned til rundt 1,2 millioner fat pr. dag innen 1990 fra den nåværende produksjonen på halvannen millioner fat daglig, ifølge landets nasjonale energikontor.
2.Basert på de vanlige omregningsreglene og dagens dollarkurs burde prisen pr. liter gå ned med minst 20 øre.
3.Den kan starte med å gå ned i en norsk ubåt og la den leke med norske fregatter under dagens instruks.
4.Det blir vanskelig å forklare hvorfor overtidsskatten øker, mens alle forventer at den vil gå ned, fremholder professor Terje Hansen.
5.Det er nemlig en helt uholdbar situasjon når politiadjutanter må gå ned 35 00040 000 kroner i lønn for å bli statsadvokatfullmektiger, sier Barkenæs.
6.Det franske kommunistparti vil åpenbart heller dø enn å la seg fornye - gå ned med det gamle ideologiske flagg til topps !
7.Du bestefar, det er veldig fint nere i parken nå asse, kan vi ikke gå ned å sette oss på en av benka og slappe av ?
8.For den daghjemsansatte som virkelig forsøker å anvende sine evner og kunnskaper til å gå ned under overflaten, yde en viss åndelig omsorg, tårner vanskelighetene seg opp.
9.I Oslo Byfornyelse er vi ikke primært interessert i å gå ned i kvalitet for å bygge rimelig, sier han.
10.Jeg skal gå ned 5 kilo til.
11.Med dette nye måleutstyret kan man foreta målinger i tankene uten å åpne dem eller gå ned i dem.
12.Månedskortene vil i forhold til dagens priser gå ned med 4050 kroner, og enkeltbillettene blir 34 kroner billigere hvis dette prinsippvedtak oppfylles, sier konsulent Einar Hoel hos samferdselssjefen.
13.Rentemargingen vil gå ned resten av året, og resultatet for hele året vil bli 120125 millioner, mot budsjett 115,3, heter det.
14.Se her har du en femkrone, sa pappa, så kan du gå ned i kiosken og kjøpe deg noe.
15.Så løp jeg straks ned og ropte til besetningen at skipet kunne gå ned på et øyeblikk.
16.Ut fra befolkningsutviklingen synes det som om antall hørselhemmede barn vil gå ned.
17.Vi bedømmer utsiktene som positive, selv om vi regner med at boligbyggingen vil gå ned til under 30 000 enheter.
18.Vi har ikke noe ønske om liberalisering i retning av at alkohol skal omsettes ukontrollert, og vi vil gjøre hva vi kan for at forbruket av alkohol skal fortsette å gå ned.
19.Vi regner allikevel med at Staten taper på prisøkningen, fordi bilsalget vil gå ned.
20.1984 blir et rekordår for investeringer på norsk kontinentalsokkel, sier olje og energiminister Kåre Kristiansen til Norges Handels og Sjøfartstidende 6 / 7 84, men neste år vil kurven gå ned.
21.Alle fylker regner med at tallene for søkere uten tilbud vil gå ned iløpet av en måned eller to - efterhvert som inntaket endelig justeres i hver enkelt skole.
22.Alternativet er å gå ned i standard, men dette kvier vi oss for å gjøre.
23.Alternativet er å gå ned med dykkere, men flere usikkerhetsmomenter er knyttet til denne metoden.
24.Antallet av restauranter vil riktignok gå ned på et normalt nivå, siden mange av de 30 små, private spisesteder som dukket opp før OL, vil stenge dørene.
25.Arbeidsløsheten fortsetter å øke, inflasjonen viser få eller ingen tegn til å ville gå ned mot konkurrentlandenes nivåer, og utenlandsgjelden er i dollar dobbelt så høy som i 1980 og innpå fire ganger høyere hvis man regner i franc.
26.Arbeidsløsheten ligger helt nede på 3,25 prosent, som er like lavt som i Sverige og som ventelig vil gå ned til 3 prosent neste år.
27.Avslutningen var ikke like god for de norske jentene som måtte gå ned fra 36 til 34 i takt de siste meterne.
28.Bankforeningen regner med en økning i industriens samlede investeringer neste år på 20 prosent, men lavere oljeinvesteringer gjør at de totale bruttoinvesteringer vil gå ned med fem prosent neste år.
29.Begrunnelsen for at man venter denne fortsatte nedgang i prisstigningen, fra 6,4 prosentnivået i januar, er at importprisene neppe vil vise noen økt stigningstakt ennå på en stund, og at de viktige bensin og oljeprisene sannsynligvis vil gå ned, regnet i norske kroner.
30.Bjarnøy førte ballen i stort tempo, var flink til å gå ned til dødlinjen helt ute ved hjørneflagget på høyre side, og hans mange pasninger var av aller beste merke.
Your last searches