Norwegian-Italian translation of gå rundt

Translation of the word gå rundt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå rundt in Italian

gå rundt
generellverb fare il giro di, camminare intorno a
  rykteverb diffondersi, girare, correre
  hodeverb girare, girare vorticosamente
  hinderverb girare intorno, passare intorno
  nyheterverb circolare, diffondersi
  distanse verb girare intorno
Synonyms for gå rundt
Examples with translation
Det som utgjør forskjellen mellom positiv og negativ tenkning, er hva vi fokuserer på. Når vi tenker på vakre ting, eller våre sjanser for å oppnå noe godt, så fokuserer vi våre tanker på gode, nyttige og positive ting. Jo mer vi fokuserer på positive tanker, jo mer skaper vi vakre ting rundt oss.
Vanligvis, i disse dager rundt middagstid dannes stålgrå skyer som dekker hele himmelen over skoglandskapet.
Jeg kikket forbauset rundt meg. Denne salongen var veldig genialt arrangert og utstyrt.
Det er rundt tre tusen moskéer i Istanbul.
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke desto mindre - reklame er en av" vindmøllene" som får verden til å gå rundt.
2.Norsk Barde" grunnstøtte søndag formiddag, trolig fordi den valgte feil kurs da den skulle gå rundt en bøye.
3.Triste opplevelser er bare en liten del av livet for oss unge", og unge idag vil ikke bruke ungdommen til å gå rundt å deppe".
4.Vi hadde på forhånd bestemt oss for å forsøke å gå rundt Langhusforsvaret, men det var ikke så lett.
5.De har snudd for å gå rundt.
6.Det er bedre det enn å gå rundt med svin på skogen, repliserte Isaksen og så megetsigende rundt seg ved bordet.
7.Det er ikke så lett å gå rundt med myndig mine bestandig, men skogsfolket er stort sett flinke til å flytte seg når vi ber om det.
8.Fylket har ingen planer om å ansette kontrollører som skal gå rundt å påse at forhandlerne overholder bestemmelsene.
9.Har vi godt av å ha det så godt, eller bør vi gå rundt med tyngende samvittighet og hele tiden tenke på alle som sulter ?
10.Hvis ikke, ville vi vel bare gå rundt og ikke bry oss om å lese det som er skrevet.
11.Hvordan er det å være i streik, bare gå rundt hjemme når De er vant til å stresse på jobben ?
12.Jeg kan ikke gå rundt og frykte for vår kulturs fremtid.
13.Jeg kunne gjerne bruke hele min arbeidstid til å gå rundt og besøke gamle og høre på alt de har å fortelle, men selv om det er en viktig del av mitt arbeide, er det mange andre oppgaver som trenger på.
14.Joda, du skjønner at da mesterskapet begynte å komme i fare på grunn av mildvær og snemangel, måtte vi bare gå rundt på bygda og spørre efter hjelp.
15.Men det er ikke lett for kunden å gå rundt og huske hva som er hva !
16.Men det må vel være noe galt et sted når folk må gå rundt med tiggerstaven for å skrape inn de nødvendige midler til OLforberedelser ?
17.Nå gjelder det å holde bena trygt forankret på jorden og ikke gå rundt og tro at vi er noe.
18.Når du er i en stor turnering, får du veldig god tid til å gå rundt og titte på motstanderne ; til å la deg imponere.
19.Skal hovedbiblioteket i Porsgrunn bare flikkes på efter brannen er det mange kommunalpolitikere som vil gå rundt med dårlig samvittighet.
20.Vi er avhengig av fem prosent av aksjeomsetningen for at meglervirksomheten skal gå rundt, sier Henning Stene, som er daglig leder for Oslo Finans.
21.17 elever fra skolen tok imot utfordringen fra Amnesty International om å lage en tro kopi av den bøssen som over 80 000 innsamlere vil gå rundt med søndag.
22.Allikevel er det flere og flere mennesker som gjør noe ved det selv med alle mulige former for terapi fordi de ikke kan holde ut å bo i 16. etasje og gå rundt som roboter.
23.Andremann får imidlertid gå rundt i fred.
24.Angst, sier han, - jeg kan ikke gå rundt med en frykt for vår kulturs fremtid.
25.Bare unntaksvis forsøkte de å gå rundt på sidene.
26.Brislingen samler seg i stim rundt lyset, og fiskeren må komme seg opp på venstre side for å kaste noten og gå rundt stimen.
27.Britene fryktet at minebeltet ikke var tilstrekkelig, og at de tyske ubåtene ville gå rundt beltet ved å passere i norske farvann.
28.De to ranene blir satt i forbindelse med hverandre og politiet utelukker heller ikke at den samme raner har deltatt i flere overfall på eldre i samme distrikt før jul. Politiførstebetjent Kristoffer Glosimot på Majorstuen politistasjon sier at de eldre ikke må gå rundt med mye penger på seg.
29.Den gang ble jo backene stående igjen ved eget mål når eget lag var i angrep, og da var det ikke vanskelig å gå rundt dem når vi kontret.
30.Den planlagte ferden til Nordpolen som hadde fått Nansens velsignelse og som var en forutsetning for Statens utlån av" Fram" til Amundsen, skulle gå rundt Kapp Horn og derefter følge kystene av SydAmerika og NordAmerika nordover, for til slutt å seile gjennom Beringstredet og bli fanget inn av polarisen ved utløpet av stredet.
Your last searches