Norwegian-Italian translation of gå under

Translation of the word gå under from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå under in Italian

gå under
eksistensverb scomparire, sparire, morire, cessare d'esistere
  foretakverb affondare, andare a fondo
  nautiskverb affondare, colare a picco, andare a fondo
Derived terms of gå under
Anagrams of gå under
Similar words

 
 

More examples
1.Verden kommer til å gå under.
2.Det finnes terskler i markedsføring man ikke kan gå under.
3.Advokaten vil nemlig hevde at drapet skjedde i såkalt" berettiget harme", som efter straffeloven gir retten adgang til å gå under minstestraff.
4.Arrangørene i Sarajevo vil ikke gå underskudd på lekene.
5.BMW kan allerede idag levere katalysatorutrustede modeller av alle de bilstørrelser fabrikken produserer, og mener dette er en riktig vei å gå under forutsetning av at man blir enige innen EF slik at vesttyskerne hverken får begrenset sin bevegelsesfrihet eller svekket sin konkurranseevne.
6.DavidWest skal ha fremholdt at Nigerias vedtak om å gå under de priser Statoil opererer med i oktober og november, ikke skyldes noe ønske om å ta markedsandeler fra Nordsjølandene.
7.De to skip som var igjen, og som tilhørte den lille eliteklassen i den internasjonale cruiseflåten, er under ombygging, og skal gå under britisk flagg.
8.De var alene om å gå under den gamle olympiske rekorden, det skilte 1,38 sekunder mellom Gennip og Rothenburger som var" dårligst" av de store.
9.Den drapsdømte og hans forsvarer, høyesterettsadvokat Olav Hestenes, mener dermed at retten kan gå under minstestraffen.
10.Derfor må mange at de banene som kommer heller gå under betegnelsen ballløkker.
11.Dersom de grønne maurene forstyrres i sine drømmer, vil verden gå under, mener filmens stamme.
12.Det kan heller bli nødvendig å gå under grunnprisen.
13.Det kan nok reises spørsmål om kvinnen handlet i berettiget harme, innrømmer lagmannsretten, som imidlertid finner så mange skjerpende omstendigheter at den likevel ikke kan gå under minimumsstraffen på to års fengsel.
14.Dette til tross for at byens borgermester Jean Drapeau i sin tid uttalte at det var like umulig for lekene i Montreal å gå underskudd som det var for en mann å få barn.
15.Direktøren hevder at Dramaten har redusert virksomheten til et nivå som man ikke lenger kan gå under.
16.Efter talen måtte han gå under jorden og skrive.
17.Ehrlich mener at man ikke kan utelukke at hele menneskeheten ville gå under dersom støvskyene og radioaktiviteten spredtes også til den sydlige halvkule.
18.For eftertiden er det nødvendig med streng kontroll med hva som foregår på Røst, dersom ørnestammen ikke skal gå under, sier Ole Wiggo Røstad til Nordlandsposten.
19.For jeg følte at verden ville gå under hvis jeg skrev den...
20.Han måtte ha penger så han kunne komme seg unna og gå under jorden, og Odd kjørte inn til byen til bankfilialen der og hevet tyve tusen kroner og ga dem til Viggo i kontanter.
21.Hun hadde igjen fått opplysninger av mannen som faktisk så to av de tre gå under og omkomme i sjøen.
22.Hur kan du skaffa barn till en värld som ska gå under ?
23.Høybråten vil overfor Aftenposten ikke antyde hvor stor prosent av borettslagsleilighetene som må gå under takst for at Kr.F. igjen skal slutte seg til en opphevelse av prisreguleringen.
24.I Drammen er det Drafn som står som vertskap, og i begge klubbene håper man at lunefulle værguder vil være med dem slik at kampene kan gå under førsteklasses forhold.
25.I formiddag vil pianoet som firmaet Grøndahls Flygel og Pianolager har forært til innsamlingsaksjonen" Afrikas tørke dreper" gå under hammeren.
26.Jeg følte at jeg var i ferd med å gå under som menneske, sa tiltalte, som også i sin oppvekst var blitt utsatt for mobbing i sin hjemby Tromsø.
27.Lanzarote skal ikke gå under som et skip, sier kunstneren og arkitekten Cesar Manrique, som stadig kjemper som en løve for å bevare øyas egenart og kultur.
28.Man hadde samlet seg om å rehabilitere bygningene, men kunne ikke enes om å bevare skolen til den ungdommen som skulle gå under arkadene.
29.Men baronen var villig til å gå under sin stand en stakket stund og tale litt med en almuens penneknekt.
30.Men da skal de gå under våre paroler som samler fredsbevegelsen.
Your last searches