Norwegian-Italian translation of gå under jorden

Translation of the word gå under jorden from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå under jorden in Italian

gå under jorden
generellverb scappare
Synonyms for gå under jorden
Examples with translation
Esperanto snakkes i 120 land på jorden.
Korridoren vi går gjennom er under jorden.

 
 

More examples
1.Efter talen måtte han gå under jorden og skrive.
2.Han måtte ha penger så han kunne komme seg unna og gå under jorden, og Odd kjørte inn til byen til bankfilialen der og hevet tyve tusen kroner og ga dem til Viggo i kontanter.
3.Og det bør innskjerpes at når utlendingen ikke har gjort seg skyldig i noen adferd som gjør det overveiende sannsynlig at han vil" gå under jorden", så skal han alltid få en rimelig frist til å forlate landet, ikke under åtte dager, men ikke under tre uker (som er den vanlige frist for forvaltningsklager) dersom han lovlig har oppholdt seg i riket i et år eller mer.
4.Den vil så gå under jorden igjen frem til Lilleaker skole, hvor den kobles inn på Store Ringvei.
5.Det var den første store konflikt om Mururoatestene som fikk franskmennene til å" gå under jorden" i 1975.
6.Enda et høylydt utspill kom fra kirkefronten før også den måtte gå under jorden.
7.Først sommeren 1943 måtte også Kirkens ledelse gå under jorden.
8.Sykepleieminister Gertrud Sigurdsen frykter at tvangsmidler mot smittebærere vil få de homofile og andre risikogrupper til å gå under jorden og nekte samarbeide.
9.Underlig er det at med den langt større trafikk vi har idag enn for 85 år siden, er det ikke lenger alle som finner det selvfølgelig at banen må gå under jorden.
Your last searches