Norwegian-Italian translation of gangbar

Translation of the word gangbar from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gangbar in Italian

gangbar
kursadjective corrente
  pengeradjective corrente
Synonyms for gangbar
Similar words

 
 

More examples
1.Banken like ved siden av opplyste at mynten er gangbar som betalingsmiddel, men det hjalp ikke.
2.Begrepet økologi er ikke nevnt, men i virkeligheten lanserer Brøgger økologiske tankeganger som først ble gangbar mynt en mannsalder senere.
3.Bikkja til naboen er nemlig ikke bare gangbar norsk, det er normaltypen i moderne norsk talemål i uttrykk for tilhørighetsforhold.
4.Det er i det hele tatt forbausende hvor mye av sekstitallets musikk for den fremgangsrike middelklasse som er gangbar trend i dag.
5.Det har vært norsk skjebne før, nå er det fremragende syklister som Unni Larsen og Morten Sæther som måtte nøye seg med hederlig omtale i stedet for gangbar mynt for ikke å si medalje.
6.Jeg kan aldri tenke meg at Arbeiderpartiet sender en representant til et internasjonalt forum for å uttale seg om noe som ikke på forhånd er diskutert og som er akseptert som" gangbar mynt" og grunnlag for videre bearbeidelse.
7.Kvinnelitteraturen er ikke lenger kommersielt gangbar.
8.Kvinnelitteraturen var plutselig meget gangbar i kommersiell henseende.
9.Men pengene - sovjetiske rubler - er ikke gangbar mynt i vest, og Sovjets bank må selvfølgelig skaffe til veie den nødvendige vestlige valuta for driften utenfor Sovjetblokken.
10.Og i butikkene i Frederikshavn, i hvert fall de som ligger på bryggen, er norske penger også gangbar mynt.
11.Produksjon av 500 dollarsedler ble avsluttet i 1937, men sedlene er fortsatt gangbar valuta.
12.Selv om uttalelsen gjelder vårt forsvarskonsept, kan ikke forsvarsministeren alene holdes ansvarlig for at så håpløse oppfatninger av vår militære planlegning er gangbar mynt.
13.Syntesen av de utstilte arbeidene blir snart et uttrykk for en gangbar estetikk som kanskje blir normgivende for neste arrangement.
14.Tidene forandrer seg, og det som var gangbar mynt i 1927, da alkoholloven ble laget, er totalt foreldet idag.
15.Tusenlapper, hundrelapper og tikronesedler settes i hellig omløp, og selv vekslemynt er gangbar valuta i kjærlighetens tjeneste.
16.Tørrfisk er heller ikke gangbar mat overalt, eksempelvis er den lite egnet i Tchad, hevder han.
17.Derfor er det på tide med markedsføring av synspunkter som kanskje ikke alltid har vært gangbar mynt innenfor fellesskapet.
18.Kanhende er dette gangbar mynt på skjermen, men hvilket bidrag er det til den altfor konkrete kamp mot det onde som utkjempes idag ?
19.Maathai ønsker ikke" å romantisere forestillingen om at smått er bare godt", men hun vil ha nytenkning i den jordbruksstrategien som er gangbar i dag.
Your last searches