Norwegian-Italian translation of gangbro

Translation of the word gangbro from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gangbro in Italian

gangbro
generellnoun passerella [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Den omstridte gangbro vil knytte Ullernområdene sammen, gi sikker gangkrysning av Kolsåsbanen, og det vil oppnås hensiktsmessige kontakter med Kolsåsbanens stasjoner.
2.Hvorfor skal man bruke penger på en gangbro som nesten ingen vil benytte ? spør Johs. Oraug, en av de mange beboerne på Ullern som har engasjert seg i brosaken.
3.Skremmende misbruk av offentlige penger, sier beboere på Øvre Ullern til bygningsrådets vedtak om å bygge en gangbro" som ingen vil ha".
4.Blant annet har selskapet kjøpt produksjonsrettighetene til en fleksibel gangbro for offshore, davit for livbåter og diverse industriprodukter fra Ankerløkken Verft Glommen konkursbo.
5.Bydelsutvalget konkretiserer dette noe mer i sin situasjonsbeskrivelse og krever at gjeldende regulering for Hellerudveien mellom Haugerudveien og Ytre Ringvei blir gjennomført med gang og sykkelvei, gangbro og snuplass ved Ytre Ringvei.
6.Den omstridte gangbro over Kolsåsbanen på Ullern blir neppe bygd.
7.Den såkalte Vei 9036 bør få gangbro over Kolsåsbanen, mener Oslos vei og vannutvalg.
8.Det skal bygges gangbro over Kjølberggaten slik at den nye forretningsbebyggelsen tilknyttes Tøyensentret.
9.En gangbro falt ned og forårsaket olje og bensinlekkasje i en rørgate på Shells distribusjonsanlegg ved Stavanger tidlig fredag morgen.
10.For første gang i oljehistorien er to flytende enheter i Nordsjøen koblet sammen med gangbro.
11.Han ser for seg et tilbygg i betong og glass hvilende på et fundament ute i vannet og knyttet til hovedbygningen med en mur og en gangbro.
12.Hele det nye veistystemet på Rena skal koste 60 millioner kroner, og omfatter blant annet to broer, en rekke sykkel og gangveier og landets lengste gangbro.
13.Hun har oppført en provisorisk gangbro av planker, men dessverre glemt meldeplikten til bygningsrådet.
14.Ifølge vitner fortsatte ransmannen over en gangbro over Store Ringvei før han forsvant.
15.Lær barnet å bruke gangfelt, tunnel eller gangbro over kjørebanen der det fins.
16.Men bedre ville det være å eliminere flaskehalsen ved å bygge en såkalt" Fornebubro" fra Vollsveien over Drammensveien parallelt med den eksisterende gangbro, med ny vei rundt bak det gamle handelshus frem til Strandveien og ut i eksisterende akselerasjonsfelt ved bussholdeplassen.
17.Om beboerne klarer å få planene om en gangbro ut av reguleringsplanene og dermed ut av verden for godt, er ennå uvisst.
18.Uten angjeldende gangbro vil Kolsåsbanen utgjøre en barriere mellom Åsjordet stasjon og Ullernåsen stasjon med tett boligbebyggelse på begge sider over en strekning på ca. 600 meter - et forhold som kan føre til ukontrollerte krysninger av banen, heter det.
19.Vedkommende er pålagt å fjerne en gangbro innen 1. september, skriver Agderposten.
20.Vel, noen drømmer nok om en smal gangbro, men sånt nytter neppe idag.
21.De sto og forfalt, men de nye planene går ut på å bygge en gangbro fra Ålesund sentrum og inn i annen etasje og bruke dem til forretningssenter.
22.Det hjelper ikke å la skuespillerne stikke hverandre ihjel på en gangbro høyt oppe under taket, kutte struper og kvele og la likene falle ned i et nett og gynge trampoline et visst antall ganger før rigor mortis - dødsstivheten - overtar.
23.Gaustadjordene ligger åpne, og en gangbro fører over Ringveien ved Gaustad gård.
24.Naas falt i elven Ula ved Mysusæter da han skulle gå over en gangbro forrige fredag.
25.På parkeringsplassen foran terminalen bygges et 23 etasjes parkeringshus med plass til 15002000 biler og gangbro inn til balustraden foran avgangshallen.
26.Ryenkrysset effektiviseres ved at det fremføres et eget felt i rundkjøringen for trafikk som skal fra Europaveien til Store Ringvei, og bygging av gangbro over Store Ringvei fra Enebakkveien til Tbanestasjonen.
27.Trapper og gangbro må til, når man skal mate verdens største postkasse, som er montert på Færøyene i tilknytning til en utstilling.
Your last searches