Norwegian-Italian translation of ganske

Translation of the word ganske from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ganske in Italian

ganske
intensifierende ordother abbastanza, alquanto, piuttosto
  gradother abbastanza, alquanto, assai, un po', un poco, piuttosto
Synonyms for ganske
Derived terms of ganske
Examples with translation
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
Similar words

 
 

More examples
1.Anna Rogde", som ble bygget på Bangsund Verft i Namdalen i 1868, har en ganske unik plass i norsk sjøfartshistorie.
2.Austhavet" var forøvrig tidligere kjent over det ganske land fordi en kort sekvens med skøyten var med i innledningen til TVserien" Norge Rundt".
3.Bassøe påpekte at det er ganske udiplomatisk av en megler å snakke markedet ned, men slik han så situasjonen, kalles det på bakkekontakt, realisme og genialitet, ikke rosenrøde drømmerier.
4.Besøk hjemmefra" presenterte gode amatører, og den nye komiserien fra BBC moret i hvert fall det publikum som befant seg bak kameraet - men slike betalte latterbrøl virker ganske avdempende på TVpublikumets eventuelle oppfatning av morsomhetene.
5.Blått øye" er ganske vanlig.
6.Bomben" som Aha i første omgang sprenger, er singlen" Take on me", en ganske fiffig og fengende poplåt.
7.Damen viser overhodet ingen smidighet, og hun innser intet ; situasjonen heter nå ganske enkelt Thatcher", erklærte en vesttysk regjeringstalsmann mandag kveld, efter de fire første timer av det to dager lange toppmøtet for EFs stats og regjeringssjefer i Brussel.
8.De folkevalgte synes å ha stått ganske maktesløse i sine forsøk på å snu den negative utviklingen.
9.De grønne" er partiet som snur oppned på tilvante forestillinger om vesttysk politikk, med et ganske stivnet og" etablert" partisystem.
10.De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende.".
11.Den beste motstand mot totalitære systemer er ganske enkelt å fordrive dem fra sin egen sjel, sitt eget miljø, sitt eget land, fordrive dem ut av samtidens menneske.
12.Den overveldende, anonyme majoritet" som utgjøres av fattigfolk innen jordbruk, småhandel osv. er ganske riktig en viktig målgruppe for bedrede kår.
13.Den som leiter etter tegn til gjennomslag for mellompartienes ønskemål, blir stående ganske tomhendt.
14.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
15.Despotene" tok sin hevn, og det på et ganske utspekulert tidspunkt.
16.Det er efter undertegnedes mening ganske åpenbart at Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus ikke har ydet denne pasienten den hjalp hun burde ha fått, ikke minst på grunn av Rikshospitalets påstand om funksjonell nevrose.
17.Det er en ganske morsom følelse å være litt bohem til en forandring.
18.Det er ganske anerkjent at en slik spionasje egentlig er ganske nyttig for alle parter.
19.Det er ganske klart at dette tærer på tålmodigheten i Sp.rekkene.
20.Det er ganske pussig hva folk kan betale i skatt, bare de vet at naboen betaler det samme".
21.Det er ganske pussig hvor meget folk kan tåle av skatter, når de bare først venner seg til dem".
22.Det er jeg som har den beste historien i hele Bibelen", sier kong David i sin seng, ganske fornærmet over at han ikke har sin egen bok som Job, enda så begredelig han er i forhold.
23.Det kan være vanskelig å forutsi et seilfartøys (og kanskje spesielt et seilbretts) manøver, fordi et slikt fartøy må ta hensyn til vind, strøm og dypgående på en ganske annen måte enn et motordrevet fartøy.
24.Dette er jo ganske enkelt ikke sant - kulturbudsjettet er øket med 50 % siden siste Apbudsjett i 1981 !
25.En annen mulighet er at de troende ganske enkelt boikotter Kirkens lære på et bestemt punkt, og ordner seg på annet vis - slik tilfellet var for botsdisiplinen i den tidligere kirke, og kanskje blir samliv uten vigsel en slags moderne analogi - særlig for fraskilte som føler seg avvist av Kirken.
26.Equus" er riktignok det første hun gjør på egenhånd, men ganske sikkert langtfra det siste.
27.For nogle Aar siden var der bare ganske faa som ferdedes oppe i Høiden.
28.Forholdet mellom regjeringen og stortingsgruppene kan være problematisk fordi det i praksis er ganske umulig å samordne saksbehandlingen på regjerings og gruppeplan slik at enhver liten friksjon kan unngås.
29.Forklaringen på dette fenomen er ganske enkelt at ingen har våget.
30.Ganske konkret har Schmidt sagt at Bonn også av denne grunn bør overlate den politiske ledelse i et utvidet samarbeide til Frankrike.
Your last searches