Norwegian-Italian translation of gi seg

Translation of the word gi seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi seg in Italian

gi seg
slagsmålverb arrendersi
  overenskommelseverb capitolare, arrendersi, cedere
  militærskverb capitolare, arrendersi
Synonyms for gi seg
Derived terms of gi seg
Similar words

 
 

More examples
1.Bloolips" parodierer både dette og andre teaterformer og gjør det så raffinert grotesk at det bare er til å gi seg over.
2.Fagfolk" som kunstnere og arkitekter vil bli spesielt oppfordret til å gi seg i kast med ambisiøse prosjekter, både når det gjelder størrelse og kunstferdighet.
3.Jeg er bedre offensivt enn jeg noensinne har vært, og selv om det heter at man skal gi seg mens man er på topp, vil jeg presisere at jeg aldri har sagt definitivt fra at dette blir min siste sesong.
4.Når Senterpartiet angripes for politisk svik i Willochregjeringen, betyr det også at Arbeiderpartiet mener regjeringen har ført Høyrepolitikk, og at de andre to partiene har måttet gi seg mot den mektige Willoch.
5.S. Yakub Khjan ble erklært at Pakistans fiendtlige handlinger mot Afghanistan, en stat som er vennligsinnet overfor SovjetUnionen, ikke kan unngå å gi seg utslag i de sovjetiskpakistanske forbindelser", het det i telegrambyrået Tass referat.
6.Stortinget bør ikke gi seg inn på forsøk med reklame før hele reklamespørsmålet er grundig gjennomdrøftet i partiene.
7.De fire skuddene forteller at han ikke ville gi seg før hun var død.
8.De måtte omsider gi seg, forldarte fru Erlandsen.
9.De ordene falt rett efter kampen, da vi var deprimerte både Terje og jeg, og syntes at det å gi seg var eneste utvei.
10.Derfor trodde jeg at et møte på høyeste plan ville finne sted efter at Popieluszko var forsvunnet, og at kirken ville gi seg, fremholdt Pekala under avhøret.
11.Det er tidlig å gi seg som 21åring, men jeg angrer ikke på beslutningen.
12.Det kan ikke bli lett å gi seg efter dette ?
13.Det må gi seg utslag i større grad av opplysningsvirksomhet overfor gravide kvinner og kvinner som planlegger å få barn.
14.Det var litt av en attest å gi seg selv !
15.Hun er fullt på linje med Edith Piaf, Georges Brassens og Jaques Brel, det er bare å gi seg over når man opplver så mye charme, innlevelse og ekte musikalitet hos en artist, sier kritikere verden over.
16.Hva hindrer unge mennesker idag i å gi seg i kast med skipsfarten ?
17.Hvis ubåten ikke vil gi seg til kjenne, befinner mannskapet på tråleren seg fort i en farlig situasjon.
18.Jeg tror alt dette kan komme til å gi seg positive utslag mot slutten av tremila fredag.
19.Jeg vet at jeg har et temperament som ikke er det beste, og at det kan gi seg utslag i ukontrollerte utbrudd.
20.Jo, det er riktig at jeg uttalte at Terje burde gi seg.
21.Men Terje skal gi seg og får heller hjelpe meg som trener, sa Ronald.
22.Når det gjøres utvinnbare olje og gassfunn utenfor NordNorge, må banemostanderne gi seg.
23.Spionsaker skaper alltid kjøligere klima mellom landene de angår, og det kan gi seg utslag både i handelen, kulturutvekslingen og turismen, sier Aarstad.
24.Trolig kommer ikke pasifistbevegelsen til å gi seg særlige utslag på det militære plan.
25.Tvert imot, jeg tror det blir lettere å gi seg efter å ha hatt suksess.
26.Vi spilte suverent, kort og godt, mente KaiErik Herlovsen, som måtte gi seg midtveis i hjemmelagets festforestilling.
27.29åringen har ingen planer om å gi seg.
28.Alle som arbeider på sykepostene, ser det som en selvfølgelig oppgave å gi seg god tid, sette seg ned og snakke med pasientene, og - i den utstrekning de kan - gi god og saklig informasjon så langt den enkelte pasient ønsker det.
29.Alle som kan krype og gå fra fem år og opp til, ja, for eksempel sytti, kan melde seg på slalåmkursus og gi seg godt preparerte og bratte bakker i vold.
30.Allen var meget overrasket over at kampen sluttet efter 8 runder, og likeså over dommerens avgjørelse, og han skal nå overveie å gi seg med profesjonell boksing.
Your last searches