Norwegian-Italian translation of gi tilbake

Translation of the word gi tilbake from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi tilbake in Italian

gi tilbake
formålverb restituire, rendere
Synonyms for gi tilbake
Examples with translation
Jeg må gå og handle. Jeg er tilbake innen en time.
Jeg møter ham etter jeg kommer tilbake.
Han kom tilbake, kledde av seg og gikk til sengs.
Similar words

 
 

More examples
1.(New York Times) Grenadas midlertidige regjering har i all stillhet begynt å gi tilbake til de tidligere private eiere bedrifter som ble konfiskert av to tidligere regjeringer.
2.Det som forventes av oss, er at vi skal makte å gi tilbake en sammenfattende enhet mellom budskap og bilde.
3.Det kommer av at Sovjet nekter å gi tilbake de øyer i Kurilene som de okkuperte ved krigens slutt.
4.32,5 prosent var villige til å gi tilbake noe av Vestbredden, mot 35,2 prosent i desember.
5.Arbeiderpartiet under statsminister Peres er villig til å gi tilbake noe av Vestbredden i forbindelse med en eventuell fredsavtale med Jordan mens Likudblokken er imot ethvert slikt kompromiss og ønsker å opprettholde israelsk suverenitet over området.
6.Firmaet lovte nemlig å gi tilbake 28 ganger innsatsen hvis Berggreen scoret det første målet.
7.Gjennom aktiv og intensiv trening skal den såkalte" långvården" "behandle bort" omsorgsog hjelpebehov og gi tilbake funksjoner av forskjellige slag.
8.Jeg føler at jeg kan gi tilbake noe av det jeg har fått her.
9.Men neste time må hun gi tilbake hjemmestiler, og så er det videre i litteraturen via Welhaven til Camilla Collett og gryende realisme i litteraturen ved midten av forrige århundre.
10.Tirsdag gikk finansutvalget inn for å styrke snebrøytingen og gi tilbake to månedlige gratisreiser for trygdede med TTkort.
Your last searches